355 870 kr av 250 000 kr

WT Apportera För Livet 2018

Av Ingrid Aksnes

4 december 2017

WT Apportera För Livet 2018 är genomförd. Tävlingen gick av stapeln 12-13 maj 2018 på Kiplingebergs Gods i Uppland. Tack till alla som bidragit! Läs summeringen av AFL 2018 på hemsidan (http://www.apporteraforlivet.se/t%C3%A4vlingen/afl-2018-38209494). Insamlingen för AFL 2019 finner du här (https://www.cancerfonden.se/insamlingar/wt-apportera-for-livet-2019).