Stenhammarskolans stödinsamling

Startad av / 21 mars 2016

Insamlat

54 476 kr

Kvarstår till mål

0 kr

Mål

0 kr


Som stöd för Stenhammarskolans snälla och roliga lärare som insjuknat i cancer. Stöd oss gärna!

Gåvor