Stenhammarskolans stödinsamling

54 476 kr av 0 kr

Som stöd för Stenhammarskolans snälla och roliga lärare som insjuknat i cancer. Stöd oss gärna!

Startad av

21 mars 2016

Gåvor

Totalt insamlat

54 476 kr

Insamlingen är avslutad

Tyvärr måste vi nu meddela att vi stänger ner denna insamling. Anledningen till detta är att personen som haft sin email här har gått ut nian, och därmed kommer hans email att försvinna. Vi vill tacka alla som bidragit, tillsammans har vi samlat in över 54 TUSEN kronor till kampen mot cancer. Tusen tack.