154%
Wow!

23 100 kr av 15 000 kr

Ett bra arbetsliv utan cancer

Av EcoOnline

26 oktober 2022

Ett arbetsliv fritt från cancer kan kännas självklart. Så är inte fallet. Enligt Cancerfonden dör ca 600 personer i Sverige årligen i arbetsrelaterad cancer. Här spelar farliga partiklar och damm en stor roll, vilket ses i statistiken på vilka yrkesgrupper som drabbas av cancer. Resan till en säker arbetsplats handlar om medvetenhet och att man lär sig att exempelvis hantera hälsofarliga kemikalier och göra riskbedömningar på rätt sätt. Att sprida kunskap om hur man kan arbeta mer säkert och hälsosamt är något vi på EcoOnline brinner för. Under november vill vi därför särskilt lyfta fram hur viktigt det är med utbildning kring kemikaliehantering och vikten av att rapportera in om man exponeras av hälsofarliga kemikalier. Läs mer om vår digitala modul Exponeringar https://www.ecoonline.se/mjukvara/exponeringsregister För varje bokat och genomfört möte under november skänker vi 500 kr till Cancerfonden. Tillsammans för ett arbetsliv fritt från cancer och säkrare arbetsplatser!


Var först med att bidra - varje krona räknas!