24%
På gång!

1 200 kr av 5 000 kr

Kristinedals Träningscenter stödjer Cancerfonden

Av Kristinedals Träningscenter

21 september 2023

Kristinedals Träningscenter vill vara med och stötta Cancerfondens viktiga arbete i kampen mot cancer. Vi hoppas du vill ge en gåva så att fler överlever cancer. Varje gåva är livsviktig.


Var först med att bidra - varje krona räknas!