11 100 kr av 20 000 kr

Cancer är en trist historia

Av Hans Philip

12 april 2022

Om vi skall vara ärliga, så vet vi att cancer drabbar nästan alla, antingen personligen eller hos någon anhörig. Således har vi alla en anledning att önska mer forskning och utveckling av behandlingar. Jag har skrivit en bok om vår lokala historia och tänkte mig att nettobehållningen skulle delas mellan Cancerfonden och Hjärnfonden. Men det visade sig att det fanns goda argument för att göra boken som en websida, vilket bland annat eliminerar produktionskostnaden. Läsarna uppmanas därför att betala för "boken" genom en donation till någon av fonderna! www.västervåla.nu


Var först med att bidra - varje krona räknas!