Arsenal Swedens insamling till Cancerfonden

Startad av Arsenal Sweden / 12 oktober 2017

Insamlat

10 470 kr

Kvarstår till mål

0 kr

Mål

0 kr


Arsenal Sweden vill den här säsongen samla in pengar till Cancerfonden. Tillsammans med våra medlemmar hoppas föreningen kunna bidra till Cancerfonden och deras arbete med forskning, kunskapsspridning och påverkansarbete.

Gåvor