52 550 kr av 20 000 kr

Alla cancerdrabbade taxägare

Av Från Facebook gruppen TRIS, Taxens rätt i Samhället

11 januari 2022

Vi är många pigor och drängar, husse och matte, personal, tjänstefolk i denna facboksgrupp som drabbats på någotvis av cancer, det kan vara en familjemedlem, en vän, en nära släkting osv. Genom att skänka pengar till cancerfonden litet som stort, allt har betydelse, kan vi hjälpa de personer som drabbats att bli friska. Våra dräng Johan hade inte funnits kvar med oss i dag om inte cancerforskningen funnits och gjort stora framsteg innom Immunoterapi Vi har startat en insamling till Cancerfonden för att deras arbete betyder mycket. Jag hoppas du vill ge en gåva så att fler överlever cancer. Varje gåva är livsviktig.


Var först med att bidra - varje krona räknas!