Generalsekreteraren har ordet

Efter ett intensivt 2019 då vi tillsammans genomfört stora förändringar inom så gott som alla delar av organisationen träder Cancerfonden in i ett nytt decennium förhoppningsvis väl rustade inför de utmaningar som vi möter i en snabbt föränderlig omvärld.

Cancerfondens generalsekreterare Ulrika Årehed Kågström i röd klänning utomhus
Ulrika Årehed Kågström, Generalsekreterare Cancerfonden. Foto: Mats Lundqvist

Precis som inom andra branscher och sektorer ställer den hastiga utvecklingen inom digitalisering nya krav på vår insamling. Cancerfonden arbetar därför intensivt med att tillgodose nya drivkrafter, behov och beteenden hos våra givare.

Äntligen installerad i vårt nya aktivitetsbaserade kontor – byggt för att skapa förutsättningar för att jobba målstyrt och utifrån medarbetarnas behov – vill jag lyfta några av de guldkorn som jag och mina medarbetare delade under året.

Cancerfonden avslutade 2010-talet med att 2019 samla in mer pengar än någonsin, totalt 862 miljoner kronor. Kopplat till det fina insamlingsresultatet beslutade Cancerfonden under året att dela ut rekordsumman 770 miljoner kronor till svensk cancerforskning.

2019 delade Cancerfonden ut rekordsumman 770 miljoner kronor till svensk cancerforskning. 

Det fantastiska resultatet avspeglar engagemanget för vår fråga och det förtroende vi åtnjuter hos såväl privatpersoner som företag. Ett förtroende som vi ständigt måste visa att vi förtjänar. Rosa Bandet-kampanjen bidrog också till det fina resultatet med hela 94 miljoner kronor, även det den största summan någonsin.

Oerhört tacksam är jag också över det testamente på hela 105 miljoner kronor som under året tillföll Cancerfonden. Det och andra givarinitiativ påminner mig dagligen om det ansvar som vilar på Cancerfonden. Ett ansvar, inte bara mot de som insjuknar eller drabbas av cancer i sin närhet, utan mot alla de som delar vår vision om att besegra cancer.

Cancerfonden brukar hävda att dagens forskning är framtidens vård. Men den bästa cancerbehandlingen är den som inte behövs – minst en tredjedel av all cancer kan förebyggas med hälsosammare levnadsvanor. För att vi snabbare ska nå vår vision att besegra cancer ökar vi därför insatserna inom preventionsområdet.

Under 2019 intensifierade vi en förflyttning med det uttalade målet att bli den ledande folkhälsoaktören med inriktning mot cancer. Detta genom att ständigt påverka folkhälsopolitiken och sprida kunskap om hur hälsosamma levnadsvanor minskar risken för cancer.

Glädjande nog märker vi ett politiskt uppvaknande inom folkhälsopolitiken. Diskussionen är i dag betydligt mer konstruktiv och framåtsyftande än för bara några år sedan, men mycket arbete återstår. Regeringen måste sätta väsentligt högre mål för folkhälsoarbetet. Bland annat är det hög tid för att ta fram en nationell handlingsplan för hälsosamma levnadsvanor.

Ytterligare en politisk framgång var den nya tobakslagen som trädde i kraft den 1 juli 2019.

Jag vill peka på två framgångar för Cancerfondens påverkansarbete från det gångna året. I september 2019 kom det glädjande beskedet att vaccin mot HPV, kommer att ingå i barn-vaccinationsprogrammet även för pojkar. Vaccination mot HPV minskar risken för livmoderhalscancer med cirka 70 procent, men skyddar också för flera cancerdiagnoser som drabbar män.

Ytterligare en politisk framgång var den nya tobakslagen som trädde i kraft den 1 juli 2019. Lagen innebär att många miljöer, som till exempel uteserveringar, busshållplatser och lekplatser, blir rökfria. För handeln innebär lagen ett krav på tillstånd för de butiker som vill sälja tobak.

Ett viktigt verktyg i Cancerfondens påverkansarbete är Cancerfondsrapporten. Inför 2019 valde vi att förnya rapporten genom att dela upp den i tre delar.

I vårdfrågan har vi visat hur stora skillnader det fortfarande är mellan den cancevård som erbjuds i olika regioner. Inom prevention lyfte vi särskilt frågan om övervikt. Med nuvarande utveckling har snart sex av tio vuxna i Sverige förhöjd risk för att insjukna i cancer på grund av sin vikt.

I Cancerfondsrapporten visar vi att tillväxttakten för cancerforskning i Sverige är betydligt lägre än i många andra länder. Utvecklingen oroar oss och motiverar oss att fortsätta driva på i forskningsfrågan.

Om ett år fyller Cancerfonden 70 år. Genom att finansiera den främsta cancerforskningen har vi genom åren medverkat till att närmare 70 procent av dem som får en cancerdiagnos i dag överlever. När Cancerfonden startade i början av 50-talet var motsvarande siffra 30 procent. Men även om allt fler överlever sin cancer, överlever inte alla.

Vi kommer att ta oss igenom Coronakrisen, men sällan har det varit så tydligt att det förutsätter att vi gör det tillsammans.

Cancer slår skoningslöst och så gör även det nya Coronaviruset, Covid–19. Detta tidigare inte kända virus, har på några få månader hunnit sprida död, förödelse och stort mänskligt lidande. I Sverige är sjukvården under stor press och svåra prioriteringar måste göras, vilket självklart också påverkar cancervården. Till detta kan adderas den djupa ekonomiska kris, sannolikt med svåra psykosociala följder, som nu drabbar vårt samhälle.

Vi lever sannerligen i en tid med stora utmaningar. Vi kommer att ta oss igenom Coronakrisen, men sällan har det varit så tydligt att det förutsätter att vi gör det tillsammans. Precis som det är tillsammans vi når vår vision om att besegra cancer. Dagen då de flesta som drabbas av cancer blir botade och där de som inte blir det, ändå kan leva ett långt liv med livskvalitet.

Ulrika Årehed Kågström,
Generalsekreterare Cancerfonden

Ladda ner vår årsberättelse

Nedan finns årsberättelsen i sin helhet som pdf-format. Du kan också beställa ett tryckt exemplar. 

Ladda ner och läs online

Beställ tryckt årsredovisning