Cancerfondens årsredovisning 2017

2017 samlade vi tillsammans in mer pengar än någonsin till Cancerfonden. Tack vare er, våra givare, kunde drygt en halv miljard kronor delas ut till svensk cancerforskning. Med ert stöd kunde vi även fortsätta sprida kunskap och stärka vårt viktiga påverkansarbete. Totalt skänkte 440 000 personer pengar till Cancerfonden under året. Ett stort tack till er alla!

 

I filmen nedan har vi samlat några av höjdpunkterna från 2017. 

Generalsekreteraren har ordet

"Tack alla ni som gjorde 2017 till det bästa året i Cancerfondens historia! Jag är stolt över att vi på Cancerfonden kunde dela ut över en halv miljard kronor till svensk cancerforskning. Ditt stöd räddar liv", säger Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare på Cancerfonden. 

Vi samlar in för att rädda liv

Tack för ert engagemang! I slutet av 2017 hade Cancerfonden hela 94 000 månadsgivare, vilket är fler än någonsin. Galakvällen Tillsammans mot cancer i TV4 genererande 28 700 nya månadsgivare. Alla gåvor är viktiga i kampen mot cancer, och det är enkelt att starta en insamling, både som företag och privatperson. 

Läs om våra insamlingsaktiviteter

Vi finansierar cancerforskning

Cancerfonden stödjer de främsta forskningsprojekten, det vill säga projekt med störst chans att nå framgångsrika resultat. Årets cancerforskare 2017, professor Lena Claesson-Welsh, fick ta emot det ärofyllda priset för sina framgångsrika studier om blodkärl. Tina Dalianis som forskar om humant papillomvirus, HPV, vill skona fler från tuffa biverkningar. 

Mer om våra forskningsprojekt

Patient ligger på en brits i ett ljust rum och genomgår en strålbehandling

Vi driver cancerfrågan

Arbetet mot cancer sker även på politisk nivå. Personalkris, ett ineffektivt preventionsarbete och exponeringsförbud av tobak i butik var några exempel på viktiga punkter i Cancerfondens intressepolitiska frågor under 2017. Cancerfonden arbetar aktivt med att komma med förslag på förbättringar och lyfta goda exempel med målsättningen att uppnå en bättre och jämlik cancervård.

Läs om fler viktiga frågor 

Rosa illustration på en kvinna som undersöker sina bröst

Vi sprider kunskap om cancer

Kunskap skapar trygghet. Ett viktigt uppdrag är därför att stödja och stärka patienter och närstående genom information kring cancersjukdomar, behandling och forskning. Vi arbetar aktivt med våra kommunikationskanaler för att nå ut med information om cancerfrågor.

Kunskapsspridning i olika kanaler


Siffror i korthet

Fördelning av kostnader 2017

 1. Forskningsfinansiering 73% (74%)
 2. Insamlingskostnader 13% (12%)
 3. Kunskapsspridnings och påverkansarbete 10% (10%)
 4. Cancerfondens Rikslotteri 3% (2%)
 5. Administrationskostnader 1% (1%)

2016-års fördelning visas i parenteserna

Fördelning av intäkter 2017

 1. Testamenten 317 mkr (229 mkr)
 2. Större kampanjer 86 mkr (81 mkr)
 3. Minnesgåvor 82 mkr (80 mkr)
 4. Övriga gåvor 231 (199 mkr)
 5. Fonder och stiftelser 19 mkr (19 mkr)
 6. Cancerfondens Rikslotteri 33 mkr (37 mkr)
 7. Postkodlotteriet 40 mkr (40 mkr)
 8. Medlemsavgifter 3 mkr (3 mkr)
 9. Övriga intäkter 2 mkr (2 mkr)

2016-års fördelning visas i parenteserna

Fördelning av forskningsprojekt 2017

 1. 45% Preklinisk forskning
 2. 34% Translationell forskning
 3. 12% Klinisk forskning
 4. 7% Epidemiologisk forskning
 5. 2% Vårdforskning

Anslag för cancerforskning per diagnosområde

 1. Blod 69 700 000 kr
 2. Bröst 63 400 000 kr
 3. Endokrina organ 9 700 000 kr
 4. Gynekologiska organ 17 850 000 kr
 5. Hjärna och nervsystem 40 750 000 kr
 6. Hud 12 400 000 kr
 7. Huvud och hals 7 200 000 kr
 8. Lever, gallvägar och bukspottkörtel 12 250 000 kr
 9. Lunga 17 750 000 kr
 10. Mag-, tarmkanal 41 550 000 kr
 11. Mjukdelar och skelett 5 050 000 kr
 12. Njurar och urinvägar 8 050 000 kr
 13. Prostata 26 200 000  kr
 14. Övriga organ och ej specificerad 62 350 000 kr

Totalsumma: 394 200 000 kr


 

Ladda ner årsredovisningen som en utskriftsvänlig pdf

 • Förvaltningsberättelse
 • Hållbarhetsrapport
 • Resultat- och balansräkning

Ladda ned