Råd inför ett läkarbesök

Den här texten handlar om hur ett läkarbesök kan gå till om du har sjukdomen cancer, eller om du tror att du har cancer. Men många av råden är bra vid andra läkarbesök också.

När du kommer till läkaren får du först svara på frågor om sjukdomar du har haft tidigare. Läkaren ställer frågor om vilka symtom du har nu och om symtomen har förändrats.

Läkaren kan också fråga andra saker, till exempel om sjukdomar hos personer i din familj.

Sedan undersöker läkaren dig genom att titta och känna på den del av kroppen du har problem med.

Ordlista

Besvär

Ett problem, något som känns jobbigt och fel.

Sammanfatta

Att kort säga eller skriva det viktigaste igen, till exempel de viktigaste sakerna i en text. Summera. 

Övningar till avsnittet

Här kan du ladda ner och skriva ut övningarna till "Råd inför ett läkarbesök".

Ladda ner pdf