Screening

Screening är undersökningar av många människor för att hitta sjukdomar tidigt.

Screening är undersökningar av många människor för att hitta sjukdomar tidigt

Det finns undersökningar som många människor blir inbjudna till regelbundet. Det är undersökningar som görs för att hitta sjukdomar tidigt, eller förändringar i kroppen som kan utvecklas till sjukdom.

Det här kallas screening. Det är bra om sjukdomar upptäcks innan de har utvecklats mycket eller gett symtom. Då kan sjukvården behandla sjukdomarna tidigt. 

Du som är kvinna och över 40 år blir till exempel regelbundet inbjuden till en undersökning av brösten. Den undersökningen heter mammografi. Mammografi kan hitta tecken på cancer i brösten. Du får en kallelse med posten.

Ordlista

Regelbundet

När du gör något flera gånger med samma tid mellan gångerna. Till exempel promenerar varje lördag.

Förändring

När något ändras. Till exempel något som utvecklas på fel sätt i kroppen. 

Kallelse

En inbjudan, till exempel till en undersökning i vården. 

Övningar till avsnittet

Här kan du ladda ner och skriva ut övningarna till "Screening".

Ladda ner pdf