Saga Sagor – Starka tänder och taskiga troll, en bok om tandhälsa

Författaren Josefine Sundström och illustratören Emma Göthner har tillsammans med Bonnier Carlsen och i samarbete med Cancerfonden, Generation Pep samt experter inom barntandvården tagit fram en berättelse om ett riktigt vardagsäventyr - ett besök hos tandläkaren!

Boken är en del i Cancerfonden och Generation Peps arbete för att skapa ett hälsofrämjande samhälle samt sprida kunskap och engagemang kring barns och ungdomars hälsa. Den är framtagen tillsammans med experter inom barntandvården på Karolinska Institutet och inom Folktandvården Sverige med mål att sprida kunskap om vikten av tandhälsa. Vad händer i munnen när vi stoppar något i den och hur bör man egentligen borsta sina tänder? Det är några av de frågor som besvaras genom femåriga Sagas tandläkarbesök. 

Enligt en förstudie från Karolinska Institutet identifieras tandhälsa som en viktig arena för hälsofrämjande arbete, framför allt i socioekonomiskt utsatta områden. I studien lyfts tandvården som ett område med stora möjligheter till positiva, icke-stigmatiserande samtal om levnadsvanor, med tandhälsa i fokus. 

Cancerfonden och Generation Pep har i tätt samarbete med specialister som representerar olika delar av tandvården: munhälsostrateger, basprofylaxombud samt kommunikatörer hjälpt till att ta fram underlag till boken Saga Sagor – starka tänder och taskiga troll. Fokus på projektet är, förutom att erbjuda en läsupplevelse, att skapa inspirerande och enkla verktyg kring samtal om levnadsvanor och tandhälsa. Målgruppen för samtal är barn och familjer som besöker tandvården vid kontroll i 3–6 års ålder. Grunden för samtalsverktygen kommer att hämtas från den nya boken.

— Över 16 000 cancerfall i Sverige kan (årligen) förebyggas med hälsosamma levnadsvanor där matvanor tillsammans med fysisk aktivitet är viktiga faktorer. Goda vanor bör grundläggas tidigt och ur preventionssyfte är det högst relevant och viktigt för Cancerfonden att samarbeta med aktörer som sprider kunskap och påverkar levnadsvanorna för barn och deras familjer. Vi vill att boken ska underlätta för tandvårdspersonal att på ett enkelt och strukturerat sätt kunna prata om hälsosamma val och tandhälsa med alla barn och föräldrar, samt ge inspiration till hur man enkelt kan förverkliga det i vardagen utifrån sina egna förutsättningar, säger Maiju Wetterhall, sakkunnig levnadsvanor, Cancerfonden. 

Det långsiktiga syftet är att inom tandvården erbjuda ett koncept kring samtal om hälsosamma levnadsvanor som tilltalar både professionen, föräldrar och barn, och på det viset bidra till effektiv kunskapsbildning och bra tandhälsa tidigt i livet

— Det är under uppväxten som framtida hälsovanor formas och en skönlitterär bok har fantastiska möjligheter att förmedla ett budskap som fastnar och sätter sig i minnet även hos små barn. Detta har även fastställts i en undersökning om den tidigare Sagasagor-boken Fiffiga kroppen och finurliga kroppen (maj 2017) som visade att boken har stor potential som ett pedagogiskt verktyg och har skapat en vokabulär som gör det enklare att prata kring hälsa med barn och familjer, säger Sara Westberg, projektledare på Generation Pep. 

I boken Saga Sagor – starka tänder och taskiga troll får vi följa Saga som fått ett brev från tandläkarmottagningen. När hon kommer till mottagningen får hon sitta i tandläkarstolen och gapa medan tandläkaren tittar i hennes mun och räknar alla tänder. Hon får se hur en tandläkarborr ser ut, och tandläkaren berättar om hur man tar hand om sina tänder för att de ska må bra. Boken har även en faktadel med rolig och matnyttig information om tandhälsa och där kan man även läsa om familjen Tand, Spottkompisarna, Syragänget, Fluorida och Tandtrollen.


Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.