Pressinbjudan: Hur uppnår Sverige en mer jämlik cancervård med hjälp av EU:s cancerplan?

I Stockholm i maj under Sveriges ordförandeskap i EU:s ministerråd arrangerar Cancerfonden tillsammans med de ackrediterade cancercentra - Karolinska CCC, Sahlgrenska CCC, och Skåne University Hospital CCC - konferensen "Cancer, equality and EU:s Beating Cancer Plan”. Journalister är välkomna att lyssna på bland andra sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson om regeringens arbete för en mer jämlik cancervård , Olivia Wigzell, Socialstyrelsens generaldirektör och Philippe Roux från EU-kommissionen

– EU:s cancerplan är ambitiös med högt satta mål i hela kedjan från prevention och tidig upptäckt av cancer till behandling och rehabilitering. Ska vi uppnå de högt uppsatta målen måste vi få till en dialog om hur det ska gå till i praktiken och börja möjliggöra ett ömsesidigt kunskapsutbyte mellan medlemsländerna, säger Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare för Cancerfonden.

Syftet med konferensen är att bidra till genomförandet av EU:s cancerplan och belysa EU-samarbetets kapacitet och förmåga för att driva utvecklingen framåt inom cancerforskningen och förbättra cancervårdens kvalitet. Över 200 forskare, politiker, patientföreträdare, tjänstemän från EU:s medlemsländer kommer delta.

Under konferensen kommer även två forskarsamarbeten att presentera sina rekommendationer inom områdena cancer med dålig prognos och att leva väl efter en cancerdiagnos och behandling - vägen tillbaka till arbetslivet. Rekommendationerna är ett resultat av samarbeten som pågått sedan det franska EU-ordförandeskapet, med forskare verksamma från flera europeiska CCC.

Bland frågeställningarna på konferensen:

– Vilka åtgärder behöver vidtas på nationell och EU-nivå för att uppnå en mer jämlik cancervård inom ramen för EU:s cancerplan?

– Hur kan EU:s medlemsländer lära av varandra för att cancervården ska bli mer jämlik i hela EU?

– Hur kan ett ökat samarbete mellan Comprehensive Cancer Centre runtom i Europa förbättra vården för patienter med cancer?


Se bifogat dokument för hela programmet.

För att delta på konferensen, anmäl gärna dig här

Journalister är välkomna att delta på plats.

När: Tisdag 9 maj kl. 10.30 – 15.00

Adress: Sune Bergström Aula, Eugeniavägen 3, Solna, Karolinska Universitetssjukhuset

Arrangörer: Karolinska CCC, Sahlgrenska CCC, Skåne University Hospital CCC och Cancerfonden.

Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.