Ökad antibiotikaresistens riskerar göra vissa cancerbehandlingar oanvändbara inom tio år

För första gången har Cancerfonden låtit undersöka hur mycket antibiotika cancerpatienter hämtar ut på apotek jämfört med befolkningen i stort. Undersökningen visar att sannolikheten att nydiagnostiserade cancerpatienter hämtar ut antibiotika är tre gånger så hög. De stora skillnaderna ger en tydlig indikation om antibiotikans livsviktiga funktion för cancerpatienter – och varför den globalt ökande antibiotikaresistensen riskerar att göra vissa cancerbehandlingar oanvändbara inom bara tio år.

Resistenta bakterier riskerar att hota framtida cancerbehandlingar. Foto: Sanna Percivall, Cancerfonden
Resistenta bakterier riskerar att hota framtida cancerbehandlingar. Foto: Sanna Percivall, Cancerfonden

Fungerande antibiotika spelar en avgörande roll för många cancerpatienters överlevnad. Antibiotika används bland annat för att förhindra och behandla infektioner vid kirurgiska ingrepp eller infektioner som uppstår i samband med kraftigt försvagat immunförsvar efter en behandling med cytostatika. I en tid då antibiotikaresistens och dess följder på global hälsa fortsätter att vara en utmaning, står cancerpatienters överlevnad i fokus. Resistenta bakterier hotar inte bara antibiotikas effekt vid vanliga infektioner i samhället utan även framtidens cancerbehandlingar.  

- Antibiotikaresistens är en av cancervårdens stora ödesfrågor idag. För många cancerpatienter är fungerande antibiotika livsavgörande. Därför behövs nu ordentliga kraftsamlingar för fortsatt fungerande cancerbehandlingar även i framtiden. Annars finns en risk att vissa av dagens cancerbehandlingar blir oanvändbara inom tio år - det vore förödande, säger Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare på Cancerfonden. 

Resultaten från undersökningen, som gjorts i samarbete med Strama, visar att personer som enligt Cancerregistret hade en nydiagnostiserad tumör under 2021 också hade en avsevärt högre tendens att hämta ut antibiotika på recept jämfört med genomsnittet av befolkningen. År 2021 hämtade 42 procent av personerna med nydiagnostiserad tumör ut minst ett antibiotikarecept jämfört med 13 procent av hela landets befolkning. År 2022 var det en något lägre andel, 30 procent, av personerna med nydiagnostiserad tumör 2021 som hämtade ut minst ett antibiotikarecept. Även under det andra året av en cancerbehandling är behovet av antibiotika med andra ord betydligt större hos cancerpatienter än hos övriga befolkningen.  

- Det är viktigt att vi intensifierar våra ansträngningar för att bekämpa antibiotikaresistens genom att främja en ansvarsfull användning av antibiotika. Vi måste säkra både utvecklingen av nya antibiotika och tillgången till redan existerande läkemedel. Genom att agera nu kan vi säkerställa att cancer kan behandlas på ett effektivt och säkert sätt även i framtiden, säger Thomas Tängdén, ordförande i Nationella Strama.   

Bifogat detta pressmeddelande finns den undersökning som Cancerfonden och Nationell Strama genomfört. 

Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.