Cancerfonden: 900 miljoner kronor till forskning - här är de största forskningstrenderna inom cancer

Den största utdelningen i Cancerfondens historia. Över 230 forskningsprojekt får finansiering i år.

Klas Kärre, ordförande i Cancerfondens forskningsnämnd
Klas Kärre, ordförande i Cancerfondens forskningsnämnd

– Det är spännande tider att vara cancerforskare. Förutsatt att forskningen får fortsätta i samma takt som hittills så står vi snart på tröskeln till framsteg som vi knappt kan föreställa oss, säger Klas Kärre, ordförande i Cancerfondens forskningsnämnd. 

I urvalsprocessen låter Cancerfonden alla forskningsprojekt konkurrera med varandra, oberoende av cancerform och forskningsmetod. Cancerfondens forskningsnämnd bedömer sedan vilka projekt som har störst chans att nå framgångsrika resultat. 

– Det är en fantastisk känsla att få dela ut ett rekordbelopp till svensk cancerforskning och till så många duktiga forskare. Det är också spännande att se vilka de stora trenderna är inom cancerforskning just nu, säger Klas Kärre, ordförande i Cancerfondens forskningsnämnd

 

 Tre trender inom svensk cancerforskning. 

 
1. Precisionsmedicin 

En stor trend inom cancerforskning är skiftet mot precisionsmedicin och mer individualiserad behandling. Precisionsmedicin gör det möjligt att ge varje patient behandling som passar den enskilda patienten och en specifik tumör. Detta är metoder som bland annat kan användas inom immunterapi – vilket är ett annat forskningsområde som fått många ansökningar i år. 

2. Artificiell intelligens  

Inom grundforskningen används nya kraftfulla tekniker för att studera uttryck av molekyler i enskilda celler eller i större tumörer där olika mönster i 3D kan avslöja cancerns egenskaper. I sådana projekt syns en tydlig trend mot artificiell intelligens (AI) för att hantera de stora mänger information som de nya teknikerna får fram. 

3. Fysisk aktivitet och kopplingen till cancer 

Flera projekt studerar hur fysisk aktivitet, träning, kan påverka behandling och rehabilitering efter cancerdiagnos. Eftersom vi lever längre och allt fler människor får cancer är det ett område som är i stort behov av mer kunskap.  

Forskning som gör skillnad 

Sedan 1950-talet har Cancerfonden samlat in och delat ut pengar till den främsta cancerforskningen i Sverige. Då, på 50-talet, överlevde en av tre. Idag överlever två av tre. 

– Jag vill rikta ett stort tack till det svenska folket som trots det osäkra ekonomiska läget uppvisar ett enormt stöd för svensk cancerforskning, det är tack vare er som vi kan dela ut ett rekordbelopp till svensk cancerforskning och så många duktiga forskare, säger Klas Kärre ordförande i Cancerfondens forskningsnämnd. 

Se bifogad fil för samtliga beviljade forskningsprojekt. 

Fördelning per lärosäte

Karolinska institutet: 348 miljoner kronor  

Lunds universitet: 133 miljoner kronor  

Uppsala universitet: 133 miljoner kronor  

Göteborgs universitet: 102 miljoner kronor  

Umeå universitet: 66 miljoner kronor  

Kungliga tekniska högskolan: 14 miljoner kronor  

Linköpings universitet: 10 miljoner kronor  

Stockholms universitet: 9 miljoner kronor  

 

 

 Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.