HPV, prevention och palliativ vård

I år är våra fokusfrågor i Almedalen HPV, prevention och palliativ vård. Flera representanter från oss på Cancerfonden finns på plats under Almedalsveckan för att lyfta hur vi tillsammans ska besegra cancer.  

Boka Cancerfonden

Vill ni boka in någon från Cancerfonden till samtal eller debatt? Hör av er till Lee Martin, projektledare på Cancerfonden, på lee.martin@cancerfonden.se  

Särskilt stort fokus kommer vi ha på hur vi utrota livmoderhalscancer - något Sverige kan bli först i värden med att göra.     

Varje år drabbas över 500 kvinnor av livmoderhalscancer. 150 av dem dör. Men hoppet finns. Vaccin mot HPV, det virus som orsakar nästan all livmoderhalscancer och livmoderhalscancerscreening gör det möjligt att vi för första gången kan utrota en hel cancerform.   

Men tiden är knapp. 2024 är ett avgörande år – men få känner till det. I år erbjuds alla kvinnor födda 1994-1999 gratis HPV-vaccin. Om tillräckligt många i den här gruppen tar vaccinet kan livmoderhalscancer vara utrotat i Sverige redan 2027. Men fler måste vaccinera sig och fler måste delta i screening.   

Vi måste också bli fler som uppmärksammar frågan och jobba för att fler kvinnor vaccinerar sig. Därför kommer Cancerfonden ägna Almedalsveckan åt att just uppmärksamma detta, hur vi tillsammans kan utrota livmoderhalscancer och hur vi tillsammans kan rädda liv!  

Vi bjuder bland annat in till enskilda promenader med beslutsfattare och andra viktiga samhällsaktörer för att prata om hur vi tillsammans kan öka takten.  

Vi kommer också att delta i andra diskussioner och samtal. Här är ett urval av seminarier där man kan lyssna på oss från Cancerfonden:  

Onsdag 26 juni 13.00 - 14.00

Livsmedelsföretagen: Livsmedel, folkhälsa och hållbarhet – vilka åtgärder har störst effekt? 

Plats: Tranhusgatan 6, S:t Clemens ruin, "S:t Clemens ruin" 

Mat och dryck har stor påverkan på både miljö och hälsa. Vilket är det mest effektiva sättet att minimera de negativa effekterna? Är det genom statliga tvångsåtgärder eller genom frivilliga insatser från livsmedelsbranschen? Vad gör företagen, vad vet politikerna och vad säger forskningen?   

Deltagare från Cancerfonden: Ulrika Årehed Kågström, Generalsekreterare 

Onsdag 26 juni. Kl. 14.15 - 15.00

NovoNordisk: Det ska vara lätt att äta rätt – vilket ansvar har samhället för medborgarnas ohälsosamma matvanor.

Plats: Södra kyrkogatan 11, "Vid Stora Torget".  

Det folkhälsopolitiska målet att uppnå en god och jämlik hälsa hotas av våra matvanor. Idag överöses vi av reklam för ohälsosamma livsmedel och tillgången på snabbmat är obegränsad. Hur underlättas hälsosamma matvanor? Vilka åtgärder krävs för att det ska bli lätt att äta rätt?  

Deltagare från Cancerfonden: Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare. 

Onsdag 26 juni Kl 16.05 - 16.55

Nätverket mot cancer: EU Beating Cancer Plan – Leva väl, ett enklare liv som patient. 

Plats: Strandgatan 14, Gotlands museum, "Cafeét, Gotlands Museum".

Varje år får 65 000 svenskar cancerbesked. Trots att sju av tio överlever, påverkar cancern deras liv. EU:s Beating Cancer Plan erbjuder riktlinjer för att minska sjukdomens påverkan och förbättra livskvaliteten. Hur kan detta implementeras effektivt i Sverige?  

Deltagare från Cancerfonden: Sara Johansson, intressepolitisk chef Cancerfonden.

Torsdag 27 juni klockan 08.00 - 08.45

Skandia och Cancerfonden: Hur kan vår matmiljö främja hälsa och förebygga cancer?

Plats: Strandgatan 27, trädgården, "Skandias trädgård".

Cancer är en av de stora folksjukdomarna i Sverige. Cancer innebär stort lidande för alla som drabbas. Antalet som insjuknar har ökat under lång tid och ökningen ser ut att fortsätta. Idag insjuknar nära 70 000 personer i cancer varje år, men från 2040 antas hela 100 000 personer få cancer varje år.  

Deltagare från Cancerfonden: Ulrika Årehed Kågström.

Torsdag 27 juni klockan 08.00 - 08.45

All.Can Sverige, Nollvision cancer: Färre dör i cancer – men regionala orättvisor består. 

Plats: Birgers gränd 9, "Snett emot Strand Hotell".

Svensk cancervård utvecklas i snabb takt och står inför ett möjligt paradigmskifte i och med utvecklingen inom precisionshälsa. Idag är cancerdödligheten i Sverige bland de lägsta i EU. Det framgår av statistik att det fortfarande råder stora ojämlikheter.    

Deltagare från Cancerfonden: Karin Eriksson, avdelningschef forskning & hälsa.

Vill ni boka in någon från Cancerfonden till samtal eller debatt? Hör av er till Lee Martin, projektledare på Cancerfonden, på lee.martin@cancerfonden.se  

Hoppas att vi ses i Almedalen!

Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.