Jullotter till personal och anställda

Sista dag att beställa för leverans före jul är 13 dec.

Sista dag att beställa för leverans före jul är 13 dec.

Välj antal (à 100 kr)

Din leveransadress

Välj betalsätt

Totalt att betala

100 kr x 150 lotter

15 000 kr

Så använder vi er gåva

För den här och kommande generationer

Tack vare pengar som företag och privatpersoner bidrar med kan vi stötta Sveriges främsta cancerforskning. Många av de framsteg vi ser inom cancerbehandling idag, är resultat av forskning som inleddes för decennier sedan. 

Copyright Nobel Media AB 2015. Foto: Pi Frisk

Ett exempel är Nobelpristagaren Thomas Lindahls forskning som hjälpt oss att förstå hur cancer uppkommer, och som tidigt fick stöd av Cancerfonden. En idé han hade för 50 år sedan, resulterade i Nobelpriset i kemi 2015. 

För att våra barn och barnbarn ska få ta del av ytterligare framsteg, måste vi som lever i dag se till att forskningen har de resurser som krävs. Tack för att ni stödjer Cancerfonden!

Vanliga frågor

Hur gör vårt företags lottköp skillnad?

Allt fler företag väljer att stödja en ideell organisation eller välgörenhet kring jul. Det tycker vi givetvis är extra glädjande.

Stöd från företag behövs för att vi ska lyckas i kampen mot cancer. När ditt företag väljer att köpa lotter till personal och kunder bidrar ni till att finansiera Sveriges främsta cancerforskning.

Det handlar om forskning kring nya metoder för tidig upptäckt och nya behandlingar som kan bota men också bromsa spridd cancer och att kunna leva väl med cancer.

När ni köper jullotter bidrar till att färre drabbas och fler överlever cancer. Ni är med och räddar liv.

Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.