Lika vård för alla

Om produkten

Alla har rätt till jämlik vård. Men verkligheten ser annorlunda ut. Bland annat syns skillnader mellan olika socioekonomiska grupper och mellan olika regioner i Sverige. Skillnaderna kan handla om att söka vård i tid och delta olika i screeningprogram. Var med och stärk vårt arbete för en jämlik vård för alla.

Om produkten

Alla har rätt till jämlik vård. Men verkligheten ser annorlunda ut. Bland annat syns skillnader mellan olika socioekonomiska grupper och mellan olika regioner i Sverige. Skillnaderna kan handla om att söka vård i tid och delta olika i screeningprogram. Var med och stärk vårt arbete för en jämlik vård för alla.

Välj belopp

Gåvobelopp

450 kr

Dina kontaktuppgifter

Välj betalsätt

Lika vård för alla

Tack för att du är med och bidrar till vårt arbete för att besegra cancer! Genom att arbeta för jämlik vård för alla minskar vi de skillnader som i dag finns i cancervården.

Du, eller någon som bryr sig om dig, har gett en gåva till Cancerfonden. Pengarna används där de bedöms göra mest nytta. Allt för att färre ska drabbas och fler ska överleva cancer.

Förhandsgranskning

Gåvobelopp

450 kr

Frågor & svar om gåvoshopen

Vart går mina pengar?

Pengarna vi samlar in stödjer vårt arbete för att besegra cancer. Genom att finansiera den främsta cancerforskningen i Sverige, sprida kunskap om cancer och påverka beslutsfattare i viktiga frågor, arbetar vi för att färre ska drabbas och fler ska överleva.

De olika gåvobevisen är exempel på hur pengarna används. Cancerfonden som organisation fördelar sina resurser utifrån hur vi bedömer att vi kan göra bäst nytta för att nå vår vision att besegra cancer.

Det är Cancerfondens forskningsnämnd och styrelse som fördelar pengarna och fattar beslut om vilka projekt, forskartjänster och särskilda satsningar som får anslag. Den forskning som bedöms hålla högst kvalitet och ha störst chans att lyckas är den som beviljas anslag. 

Vanliga frågor

Min betalning går inte igenom - vad händer?

Om din betalning inte går igenom, kan det bero på att ditt bankkort är låst för köp på internet. Kontakta din bank för att få hjälp att låsa upp kortet.

Varför ber ni om mitt personnummer?

Vi använder ditt personnummer för att säkerställa att vi har korrekta uppgifter om dig. Genom detta kan vi informera dig om den nytta din gåva gör och de framsteg som sker inom cancerforskningen.

Skatteavdrag för gåvor

Hur fungerar skatteavdrag för gåvor?

Du har rätt att få skatteavdrag om du ger minst 200 kronor vid varje gåvotillfälle och totalt minst 2 000 kronor under ett kalenderår (till oss eller andra godkända organisationer). Du kan få skattereduktion för totalt 6 000 kronor under ett kalenderår.

Om du till exempel ger 400 kronor idag får du tillbaka 100 kronor i skatteavdrag.

Läs mer här

Behöver jag göra något?

Nej, du behöver inte göra någonting. Cancerfonden skickar in kontrolluppgift på alla gåvor som överstiger 200 kronor och kommer att stå förtryckt i din inkomstdeklaration.