Vi jobbar på Cancerfonden

På Cancerfonden jobbar drygt 75 medarbetare. Om du vill kontakta någon hos oss är du välkommen att ringa vår växel på telefonnummer 020-59 59 59 eller +46 677 10 00 (från utlandet).

Besöksadress: David Bagares gata 5 i Stockholm

Allmänna synpunkter

Har du allmänna synpunkter på Cancerfondens arbete, eller är osäker på vem du ska ställa frågan till? Beskriv ditt ärende och mejla till oss, så återkommer vi så fort vi kan. Mejl: info@cancerfonden.se 

Press och PR

Vill du som journalist ha hjälp med fakta, statistik eller kommentarer om cancersjukdomar, cancerforskning, prevention, ideell sektor och insamling? Då får du gärna kontakta vår pressavdelning. De förmedlar kontakter med experter, som forskare, läkare, patientföreningar, drabbade och närstående.

Telefon: +46 8 677 10 36
Mejl: press@cancerfonden.se

Om Cancerfonden

Vår vision är att besegra cancer. Målet är att färre personer i Sverige ska drabbas av cancer och fler ska överleva. Det arbetar vi som jobbar på Cancerfonden för, tillsammans med alla som skänker gåvor, alla våra samarbetspartners, alla cancerforskare och alla som på olika sätt engagerar sig i kampen mot cancer.

Läs gärna mer om vårt uppdrag här 

Vår verksamhet är uppbyggd av fem avdelningar med drygt 75 medarbetare som jobbar mot målen utifrån olika fokusområden Den dagliga verksamheten leds av vår generalsekreterare Ulrika Årehed Kågström.

Generalsekreterare

Generalsekreterarens uppdrag är att skapa förutsättningar för en effektiv organisation med målet att årligen dela ut en miljard kronor till forskning, att färre ska drabbas av cancer och att fler botas eller lever ett långt liv med god livskvalitet.

Human Resources (HR)

Medarbetarna på Human Resources (HR)-avdelningen jobbar för att skapa en uthållig organisation där kompetenta och engagerade medarbetare jobbar i linje med Cancerfondens värderingar. Vi fokuserar också på kvalitativt HR-stöd och lägger stor vikt vid förtroendeskapande ledarskap.

Ekonomi och samordning

På avdelningen Ekonomi och samordning jobbar vi med verksamhetsstöd inom bland annat IT och kontorsmiljö och med att möta omgivningens krav på kostnadseffektiv verksamhet och hållbar utveckling. Vi ser till att beslut verkställs, garanterar ändamålsenlig ekonomi och verksamhetsstyrning. Verksamhetsstöd ges också till styrelsen och finansnämnden.

Verksamhet

Cancerfonden ska vara en relevant och proaktiv aktör inom områdena forskning, prevention, vård och patientstöd. Fokus för avdelningen är förändringsarbete på samhällsnivå genom bland annat samarbete med patientorganisationer, företag, forskningsaktörer och myndigheter. En central del i vårt uppdrag är också att erbjuda stöd till patienter och närstående samt ge forskningsnämnden administrativt stöd.

Kommunikation och marknad

För att stärka vårt varumärke, öka människors förtroende för Cancerfonden och få fler att skänka gåvor till cancerforskningen jobbar vi med både den interna och externa kommunikationen. Vi driver opinionsarbete för att nå ut med våra frågor inom forskning, prevention och vård. Vår ambition är att vara marknadsledande i branschen inom kommunikation och givande i digitala kanaler.

Insamling och engagemang

För oss är fokus att öka intäkter från privatpersoner, företag och organisationer med god lönsamhet. Vi skapar förutsättningar för engagemang och givande under hela året genom att erbjuda relevanta sätt att ge gåvor som passar både befintliga och nya målgrupper. Speciellt fokus ligger på arbetet med att bli marknadsledande i branschen inom givande i digitala kanaler.

Cancerfondens medarbetare 

Cancerfondens medarbetare
På Cancerfonden jobbar drygt 75 medarbetare. 

Här hittar du alla medarbetare på Cancerfonden:

Generalsekreterare

Ulrika Årehed Kågström 

Kicki Nordström, Assistent till generalsekreteraren
kicki.nordstrom@cancerfonden.se

Human Resources

Sofia Sjövall, Chef HR
sofia.sjovall@cancerfonden.se

Beata Fejer, Ansvarig internkommunikation och employer branding
beata.fejer@cancerfonden.se

Anna Fougstedt, HR partner
anna.fougstedt@cancerfonden.se

Anna Roald Billgren, Rekryteringskonsult
anna.roaldbillgren@cancerfonden.se

Aina Törnblom, Projektledare förändringsledning
aina.tornblom@cancerfonden.se

Verksamhet

Gazal Casselborg, Chef verksamhet
gazal.casselborg@cancerfonden.se

Cecilia Arevald, Leg. sjuksköterska Cancerlinjen
cecilia.arevald@cancerfonden.se 

Andrea Balassa, Projektledare
andrea.balassa@cancerfonden.se

Karin Corbishley, Specialistsjuksköterska onkologi och samordnare för Cancerlinjen och patientorganisationer
karin.corbishley@cancerfonden.se

Karin Elinder, Intressepolitiskt sakkunnig för vård- och forskningsfrågor
karin.elinder@cancerfonden.se

Suzanne Hagström, Forskningshandläggare
suzanne.hagstrom@cancerfonden.se

Lovisa Hillgren, Forskningshandläggare
lovisa.hillgren@cancerfonden.se

Simon Holmesson, Intressepolitiskt sakkunnig/Special adviser on policy and international relations
simon.holmesson@cancerfonden.se

Elizabeth Johansson, Projektledare Cancerfondsrapporten
elizabeth.johansson@cancerfonden.se

Anna Karlsson, Enhetschef forskningsfinansiering 
anna.karlsson@cancerfonden.se

Lisa Klefbom, Intressepolitiskt sakkunnig prevention
lisa.klefbom@cancerfonden.se 

Annina Lahti, Forskningshandläggare
annina.lahti@cancerfonden.se 

Fanny Larsson, Leg. sjuksköterska Cancerlinjen och projektkoordinator
fanny.larsson@cancerfonden.se

Lotta Lindström, Forskningshandläggare
lotta.lindstrom@cancerfonden.se

Elin Ramfalk, Enhetschef prevention
Elin.ramfalk@cancerfonden.se 

Ulrica Sundholm, Enhetschef vård och stöd
ulrica.sundholm@cancerfonden.se

Helena Torsler Andersson, Leg. sjuksköterska Cancerlinjen och samordnare för patienter och anhöriga
helena.torsler@cancerfonden.se

Andre Wedin, Projektledare fysisk aktivitet
andre.wedin@cancerfonden.se

Maiju Wetterhall, Sakkunnig kost
maiju.wetterhall@cancerfonden.se

Kommunikation och marknad

Jeanette Sundin, Chef kommunikation och marknad 
jeanette.sundin@cancerfonden.se

Ulrika Ancker, Projektledare marknad
ulrika.ancker@cancerfonden.se

Jonas Asp, Digital redaktör prevention
jonas.asp@cancerfonden.se

Lina Axelsson, Digital redaktör marknad och insamling
lina.axelsson@cancerfonden.se

Ida Bellinder, Content manager
ida.bellinder@cancerfonden.se

Isabell Blomkrantz, Projektledare Marknads-PR (föräldraledig)
isabell.blomkrantz@cancerfonden.se 

Maria Douglas Mungenast, Innehållsansvarig sajt
maria.mungenast@cancerfonden.se 

Frida Ekberg, Pressansvarig
frida.ekberg@cancerfonden.se

Lars-Gunnar Ericson, Kommunikationsstrateg
lars-gunnar.ericson@cancerfonden.se

Veronica Espmark, Enhetschef marknad
veronica.espmark@cancerfonden.se

Johanna Faijersson, Enhetschef content 
johanna.faijersson@cancerfonden.se

Sandra Forsvik, Webbredaktör
sandra.forsvik@cancerfonden.se 

Peter Frykehag, Projektledare marknad
peter.frykehag@cancerfonden.se

Lotta Gray, Projektledare PR och ambassadörer
lotta.gray@cancerfonden.se 

Rebecca Hamner, Projektledare marknad
rebecca.hamner@cancerfonden.se

Latchin Johnson, Projektledare marknads-PR
latchin.johnson@cancerfonden.se 

Stina Jonasson, Senior copywriter
stina.jonasson@cancerfonden.se

Jenny Lilljeqvist, Projektledare PR och prevention
jenny.lilljeqvist@cancerfonden.se

Karin Nordin, Digital redaktör medicin och forskning
karin.nordin@cancerfonden.se

Lisa Olofson, Produktionsledare
lisa.olofson@cancerfonden.se

Agnes Palinski, Enhetschef press och PR
agnes.palinski@cancerfonden.se

Jens Petersen, Pressekreterare
jens.petersen@cancerfonden.se

Dini Rahmawati, Vik. produktägare webb
dini.rahmavati@cancerfonden.se 

Maria Windahl, Grafisk formgivare
maria.windahl@cancerfonden.se

Insamling och engagemang

Johan Bergström, Chef insamling och engagemang
johan.bergstrom@cancerfonden.se

Maria Adriansson Engberg, Jurist / testamenteshandläggare
maria.adrianssonengberg@cancerfonden.se 

Viveca Ahlin, Marknadsassistent, kontaktperson företag
viveca.ahlin@cancerfonden.se

Patrik Anderberg, Jurist / testamenteshandläggare
patrik.anderberg@cancerfonden.se

Victoria Båveryd, Projektkoordinator
victoria.baveryd@cancerfonden.se

Louise Ekholm, Jurist / testamenteshandläggare
louise.ekholm@cancerfonden.se

Ann Fastrup, Ansvarig givarservice
ann.fastrup@cancerfonden.se

Marie Fogelmarck, Testamentshandläggare
marie.fogelmarck@cancerfonden.se 

Mikael Färjsjö, Projektledare
mikael.farjsjo@cancerfonden.se

Xavier Guerillon, Enhetschef insamling- och engagemangsutveckling
xavier.guerillon@cancerfonden.se

Camilla Gärefors, Projektledare insamling- och engagemangsutveckling
camilla.garefors@cancerfonden.se

Björn Hellström, Produktägare
bjorn.hellstrom@cancerfonden.se

Andrea Jacobsson, Projektledare företag och sponsring (föräldraledig)
andrea.jacobsson@cancerfonden.se 

Ann-Kathrine Lemon, Produktägare
ann-kathrine.lemon@cancerfonden.se

Lotta Lundvall, Projektledare företag och sponsring
lotta.lundvall@cancerfonden.se 

Emelie Nilsson, Enhetschef insamlings- och engagemangshantering
emelie.nilsson@cancerfonden.se

Maria Redén, Projektledare företag och sponsring
maria.reden@cancerfonden.se 

Camilla Signer Näslund, Produktägare
camilla.signernaslund@cancerfonden.se

Ekonomi och samordning 

Staffan Samuelson, Chef ekonomi och samordning
staffan.samuelson@cancerfonden.se

Jan Andersson, Redovisningsekonom
jan.andersson@cancerfonden.se

Hamouda El Mghari, Kontorsansvarig
hamouda.elmghari@cancerfonden.se

Malin Gustafsson, Jurist
malin.gustafsson@cancerfonden.se

Vivian Holmgren, Redovisningsekonom
vivian.holmgren@cancerfonden.se

Magnus Karlsson, Systemspecialist
magnus.karlsson@cancerfonden.se

Michael Kjellsson, Redovisningsekonom
michael.kjellsson@cancerfonden.se

Marie Meyer, Enhetschef redovisning
marie.meyer@cancerfonden.se

Markus Pantzar, Business controller 
markus.pantzar@cancerfonden.se

Åsa Quist, IT-samordnare
asa.quist@cancerfonden.se

Joakim Redin, Enhetschef IT och fastighet
joakim.redin@cancerfonden.se

Juhani Tähti, IT-administratör
juhani.tahti@cancerfonden.se

Sanna Wärn, Ansvarig verksamhetsutveckling
sanna.warn@cancerfonden.se

Forskningsnämndens vetenskapliga sekretariat

Klas Kärre, Ordförande
klas.karre@cancerfonden.se

Anna Karlsson, Vetenskaplig sekreterare
anna.karlsson@cancerfonden.se

Helena Jernberg Wiklund, Bitr. vetenskaplig sekreterare
helena.jernbergwiklund@cancerfonden.se

Jan Zedenius, Bitr. vetenskaplig sekreterare
jan.zedenius@cancerfonden.se

Styrelse och ledningsgrupp

Cancerfondens styrelse leds av ordförande Wanja Lundby Wedin. Ledningsgruppen på vårt kansli leds av generalsekreterare Ulrika Årehed Kågström. Läs mer om styrelse och ledningsgrupp

Läs mer om Cancerfonden