Kompetensförsörjning

För att fortsätta vara i världsklass måste Sveriges cancersjukvård styras av tillgången till nya metoder, inte av begränsningar när det gäller personal och bäddar.

Sjukvården måste följa utveckligen

Hur tar man sig ur de ständiga organisatoriska problemen? Förmodligen inte med mer skattepengar eller mer nitisk politisk detaljstyrning – istället behövs ett mer flexibelt tänkesätt.

"Från vårdfabrik till kunskapsorganisation"

"Kommunikation spelar en nyckelroll"

Större flexibilitet, bättre kommunikation och mer digital teknik – det är lösningen på vårdens problem, snarare än ännu mer pengar. Det tror i alla fall Hans Winberg, organisationsteoretiker.

Se filmen och läs intervjun 

Läs hela vår valspecial