Bidra till Till minnet av vår älskade Annica Magnusson

Välj belopp

Dina uppgifter

Välj betalsätt

Till minnet av vår älskade Annica Magnusson

De har hittills samlat in 13300 kr! Bidra till insamlingen genom att skänka valfritt belopp.

Din gåva

Gåvobelopp

350 kr