Stöd Cancerfonden
Publicerad
29 maj 2018

Testamentera till Cancerfonden

Att skänka pengar till exempelvis cancerforskning är ett sätt att bidra till att fler liv kan räddas i framtida generationer. Ger du en gåva till Cancerfonden bidrar du till att bekämpa cancer.

Cancerfonden är befriad från kapitalvinstskatt vilket gör att den gåva du testamenterar går direkt till Cancerfonden och svensk cancerforskning. Testamenterade tillgångar utgör en betydande del av alla gåvor till Cancerfonden och bidrar till att rädda liv i denna och i kommande generationer.

Att skriva ett testamente

  • Om du behöver hjälp med att upprätta ett korrekt testamente kan du vända dig till din bank, en advokat eller annan sakkunnig, till exempel en begravningsbyrå.
  • Ditt testamente måste vara egenhändigt undertecknat av dig och bevittnat av två samtidigt närvarande personer. Dessa personer får inte vara släkt med dig eller på annat sätt omfattas av testamentet. De måste veta att de bevittnar ett testamente men du har ingen skyldighet att delge dem innehållet.
  • Förvara ditt testamente tillsammans med dina andra värdehandlingar på en säker plats, till exempel i ett bankfack.

Exempel på formulering av testamente (pdf).

Vi hjälper dig

Att skriva testamente är en betydelsefull handling och det är viktigt att innehållet tydligt visar hur du vill att din kvarlåtenskap ska fördelas. I en sådan situation kan det vara betryggande att prata med någon som kan redogöra för de juridiska aspekterna. Du är välkommen att vända dig till någon av våra jurister med frågor om vad ett testamente till förmån för Cancerfonden innebär. 

Kontakta oss

Ring eller mejla oss enligt kontaktuppgifter nedan och be att få prata med några av våra jurister.

Tel: 020- 59 59 59

Mejl:  juristerna@cancerfonden.se

Broschyr om testamente

Här kan du ladda ner vår broschyr som pdf, eller få den hemskickad med posten. Fyll i dina uppgifter nedan och klicka på Skicka.

Fill out my online form.