Fler av oss som bar bandet

 • Lotta Ek – Skandia, Stockholm

  Lotta är 37 år gammal och lever med spridd livmoderhalscancer av en väldigt sällsynt sort. Det finns inte mycket forskning på hennes diagnos och prognosen är oviss, men för Lotta är det viktigt att behålla hoppet. ”Bandet ger mig en känsla av att jag inte är ensam, utan en del av någonting större. Att forskningen hela tiden går framåt. En känsla av hopp.”

 • Linda Kilbo – Apotek Hjärtat, Eskilstuna

  Linda drabbades av äggstockscancer 2014. I januari i år fick hon återfall och är just nu mitt uppe i sin fortsatta underhållsbehandling för att förhoppningsvis bli cancerfri. Linda hoppas av hela sitt hjärta att hon ska få bli gammal med sin man och få se sin dotter växa upp. Därför måste cancerforskningen fortsätta gå framåt. ”Jag bär det speciella rosa bandet och engagerar mig för att fler familjer ska få uppleva livet tillsammans.”

 • Kajsa Lindqvist – Apotek Hjärtat, Lycksele

  Kajsa upptäckte sin bröstcancer 2013 och går fortfarande på hormonell behandling. Hon har fyra barn och forskningen är hennes största hopp. ”För mig är bandet en symbol för stöd. Jag bär det för att lyfta vikten av forskning och hur viktigt det är att visa omtanke, speciellt för de som är sjukdomsdrabbade.”

 • Camilla Strömgård – Lindex, Göteborg

  Camilla fick sin bröstcancerdiagnos 2013. Två år senare upptäcktes förstadiet till cancer i äggstockarna, då opererade man bort hennes äggstockar i förebyggande syfte. I dag är hon frisk men menar att cancern aldrig lämnar en. ”Jag vill visa hur viktigt det är att skänka tankar till de som är drabbade. Det var det som lyfte mig när jag blev sjuk.”

 • Annelie Persson - Lindex, Hallsberg

  Annelies syster Annika gick bort i cancer 2001, 34 år gammal. Eftersom även deras mamma varit sjuk i bröstcancer tog Annelie beslutet att operera bort sina båda bröst i förebyggande syfte 2002. Tillsammans med sina kollegor kämpar hon för att sälja så många rosa band som möjligt under oktober och på så sätt bidra till forskningen. ”Vi måste fortsätta kämpa mot cancer så att fler kan överleva.”