Carina Möberg

“Utan Jan-Ive hade jag inte klarat mig”

Carina är färdigbehandlad, men cancern förde med sig svåra smärtor och fatigue – ett kroniskt trötthetssyndrom. Tillsammans med sin man Jan-Ive tacklar hon en ny vardag. Här är hennes berättelse.