Tillsammans är ni med och utvecklar svensk cancerforskning

Våra sparare i Skandia Cancerfonden, som är en av våra ideella fonder, har bidragit med totalt 138 miljoner* till Cancerfonden. Med hjälp av ert stöd kan svenska cancerforskare utveckla fler och nya metoder för att förebygga, diagnostisera och behandla cancer. Tack till alla er som är med och stöttar svensk cancerforskning!

Jag tror vi alla vill leva ett rikt liv – med alltifrån god hälsa, vänskap, tryggt samhälle till en god ekonomi som skapar trygghet och gör att vi kan satsa på våra drömmar. Som huvudpartner kan vi tillsammans med Cancerfonden bidra till mer forskning och kunskap om livsviktiga frågor.

Frans Lindelöw

Koncernchef, Skandia

Skandia Cancerfonden

*2 % av fondens värde går varje år till Cancerfonden

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens faktablad och informationsbroschyr finns på skandia.se/fonder. Denna produktinformation ska inte ses som placeringsrådgivning. Kontakta en rådgivare om du önskar personlig rådgivning utifrån dina individuella förutsättningar.