Vi tar fajten tillsammans med våra kunder!

Årets rosa månad är laddad med kraft från många håll. Bandet har en tuffare design och ett kraftfullt budskap vilket vi på ICA har tagit fasta på. Vi vill uppmana våra kunder att ta fajten mot cancer genom att köpa Rosa Bandet och våra rosa varor. Vår tanke i denna kamp är att vi tillsammans med våra kunder är så många, och därmed starka. Därför blir också vårt bidrag till Cancerfondens forskning allt större för varje år. Denna gång hoppas vi naturligtvis på ännu ett rekord!

Årets Rosa Bandet-recept hittar du i butikerna och på ica.se

Vi på ICA är sedan många år tillbaka en stolt samarbetspartner till Rosa Bandet. Vi har för varje år utökat vårt engagemang i kampanjen med målet att bidra med så mycket pengar som möjligt till cancerforskningen. I år har vi ännu fler rosa varor men framförallt många generösa och engagerade kunder som köper dem. Tillsammans är vi nu redo att ta fajten!

Teddy Falkenek

Chef varumärkesengagemang, ICA

ICA:s reklamfilm 2017 "Alla drabbas – alla kan hjälpa"