5 avgörande områden för tidig upptäckt

Om vården i sin helhet blir bättre inom fem viktiga områden kan tusentals liv räddas. Därför arbetar Cancerfonden för att Sveriges regioner ska arbeta för tumregeln 5 av 5.

Tre forskare i labb
För att besegra cancer måste vi bli så bra som möjligt på tidig upptäckt. Det är dags för 5 av 5. Foto: Melker Dahlstrand

De nationella screeningprogrammen för bröstcancer och livmoderhalscancer är två exempel på insatser för tidig upptäckt. De beräknas rädda flera hundra liv per år. Ett annat exempel är screening för tarmcancer som håller på att införas i flera regioner. Det beräknas rädda 300 liv per år. 

Screeningen når inte alla 

Exempelvis deltar kvinnor med låg utbildning och utländsk härkomst i lägre utsträckning i screening för livmoderhalscancer. Men det finns beprövade metoder för att öka deltagandet. Hemtester för HPV vid screening för livmoderhalscancer, samt påminnelser och enkla och tillgängliga ombokningssätt för mammografiundersökning är två exempel.  

– Ju tidigare en cancersjukdom upptäcks och behandling sätts in, desto större är sannolikheten att den kan botas. Cancerfonden vill lyfta betydelsen av tidig upptäckt, visa att det finns många områden som kräver insatser och sätta press på landets sjukvårdspolitiker att öka takten, säger Ulrika Årehed Kågström, Cancerfondens generalsekreterare. 

Dags för 5 av 5

Tidig upptäckt är en viktig del för att besegra cancer och därför har Cancerfonden identifierat fem viktiga områden för att vården ska bli bättre på det: 

  1. Att screeningen når alla
  2. Ännu snabbare och säkrare vägar till diagnos
  3. Att profileringen i primärvården förbättras
  4. Att den nya teknik som finns används
  5. Att alla delar i vårdkedjan ökar sin samverkan och kunskapsdelning

Fler liv kan räddas 

– Nu ligger uppdraget i händerna på Sveriges regionpolitiker. De måste dels se till att ge utrymme för vården att arbeta med de verktyg som redan finns, dels stärka och bredda de goda insatser som görs. Genom att öka takten kan fler liv räddas. Det är bråttom, säger Ulrika Årehed Kågström.

Läs mer i vårt intressepolitiska program 2019 


Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta Ulrica Sundholm, Enhetschef vård och stöd, på mejladressen: ulrica.sundholm@cancerfonden.se