Publikation

Intressepolitiskt program

27 jan 2015

Publikationer
Publicerad
27 jan 2015

Intressepolitiskt program

Det här programmet beskriver Cancerfondens viktigaste ställningstaganden och förslag för att färre ska drabbas och fler ska överleva cancer.

Politiken spelar en viktig roll i kampen mot cancer. Det är politikerna som bestämmer förutsättningarna för prevention, vård och forskning. Därför vill vi bidra med vår kunskap och föra en nära dialog med politiker, profession, patienter och närstående för att på ett konstruktivt sätt medverka till en positiv utveckling inom dessa områden. Vårt intressepolitiska program delas in i tre huvudområden: prevention minskar cancerrisken, bättre och jämlik cancervård samt cancerforskning räddar liv.