Publikation

Cancer i siffror

28 jan 2015

Publikationer
Publicerad
28 jan 2015

Cancer i siffror

Med Cancer i siffror erbjuder vi erbjuder en lättläst och pålitlig kunskapskälla om cancer, som kan användas av journalister, beslutsfattare och andra intresserade.

Den utgör också en koncis sammanfattning för personal som arbetar inom vården. I Cancer i siffror 2013 kan läsaren ta del av aktuell statistik om olika cancersjukdomar. Grundläggande fakta om cancer och cancerdiagnoser i populärvetenskaplig form gör att siffrorna sätts in i ett sammanhang. Dessutom innehåller skriften förklaringar till hur statistik, tabeller och diagram ska läsas och tolkas. Denna upplaga av Cancer i siffror är den sjätte i ordningen. Precis som tidigare år har skriften producerats i samarbete mellan Socialstyrelsen och Cancerfonden – två organisationer som båda har ett ansvar och ett intresse av att fakta och statistik om cancer presenteras på ett nyanserat och lättförståeligt sätt.