Publikation

Årsberättelsen

18 maj 2016

0

Aktiviteter i sociala medier

Publikationer

Årsberättelsen

Tack vare att allt fler vill bidra till vår vision att besegra cancer kunde vi 2015 avsätta rekordsumman 449 miljoner kronor till svensk cancerforskning.

Målet för verksamhetens totala intäkter under föregående år var 553 miljoner kronor. Utfallet blev 609 miljoner kronor tack vare att allt fler, såväl privatpersoner som företag, vill bidra till Cancerfondens arbete. Det enorma engagemanget och givarviljan har gjort det möjligt för Cancerfonden att sätta av 449 miljoner kronor till svensk cancerforskning, vilket är 19 miljoner mer än året innan.

Men för att färre ska drabbas och fler överleva cancer krävs det inte bara ökade forskningsinsatser. Genom arbetet att sprida kunskap och påverka politiker främjar Cancerfonden förebyggande åtgärder och tidig upptäckt av cancer. Målet är bland annat att uppnå en bättre och mer jämlik cancervård. Under 2015 avsatte vi 60 miljoner kronor till kunskapsspridning och påverkansarbete. Totalt avsattes 509 miljoner kronor till organisationens ändamål forskningsfinansiering, kunskapsspridning och påverkansarbete. Det är 29 miljoner kronor mer än året innan.

Under 2015 användes endast 14,2 procent av Cancerfondens totala intäkter till insamling och administration. En siffra med god marginal under Svensk Insamlingskontrolls gräns på 25 procent.