Pressreleaser
Publicerad
3 apr 2017

Välkommen till lansering av Cancerfondsrapporten 2017

Kraftig personalbrist på onkologklinikerna, varierande vårdkvalité mellan landstingen och strukturer som hämmar forskningen. Så ser verkligheten ut. Vad behövs för att bryta den negativa personalspiralen? Hur ska sjukvården klara av att möta den snabba kunskapsutvecklingen? Välkommen till ett samtal om sjukvårdens utmaningar och möjligheter i samband med att årets Cancerfondsrapport presenteras.

Sammanlagt är var femte tjänst obesatt på landets onkologkliniker och parallellt väntar stora pensionsavgångar. Mot personalproblematiken riktar vårt frukostseminarium strålkastarna i samband med att Cancerfondsrapporten 2017 presenteras.

Jan Zedenius, medicinskt sakkunnig Cancerfonden och chefläkare, kommer tillsammans med Christina Kennedy, chefredaktör för Dagens Medicin, att diskutera varför sjukvårdens ansvariga inte lyckas bryta den negativa utvecklingen för kompetensförsörjningen.

Även forskningens framsteg kommer att vara i fokus under seminariet. För att kunna ge patienterna bästa möjliga vård måste sjukvården anpassa sig till den snabba kunskapsutvecklingen som råder. Framsteg görs med skräddarsydd diagnostik och behandlingsmetoder, men hur integreras den kliniska forskningen och utveckling i den dagliga verksamheten?

Klas Kärre, ordförande Cancerfondens forskningsnämnd, resonerar tillsammans med Jan Andersson, direktör SLL Forskning och innovation, om hur vården ska klara att möta den snabba kunskapsutveckling som äger rum.

I årets rapport riktar vi även ljuset på rehabilitering, preventionsstrategier och behovet av en uppdaterad cancerstrategi.

 

Medverkande
Christina Kennedy, chefredaktör för Dagens Medicin

Jan Andersson, direktör SLL Forskning och innovation

Jan Zedenius, medicinskt sakkunnig Cancerfonden och chefläkare på Sophiahemmet

Klas Kärre, ordförande Cancerfondens forskningsnämnd

Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare Cancerfonden

 

Tid och plats
Onsdagen den 5 april, klockan 08.00-09.00. Frukost från klockan 07.30. Cancerfonden, David Bagares gata 5, Stockholm.

Seminariet hålls på svenska och kan livestreamas på Cancerfonden.se/cancerfondsrapporten. Möjligheter till intervjuer finns på plats.

För anmälan
Kontakta Cancerfondens pressekreterare Sofia Guerrero, 076- 814 74 43 alt sofia.guerrero@cancerfonden.se