Pressreleaser
Publicerad
23 maj 2017

Trädgårdsflamingos invaderade tobaksindustrins lockvägg

I många butiker har väggen bakom kassan reserverats för tobak. Den bästa platsen marknadsför den mest ohälsosamma produkten. Fyra av fem ungdomar i Sverige vill se ett exponeringsförbud av tobak i butik. Under tre dagar testade därför Lisebergs kiosk tillsammans med Cancerfonden, Hjärt-Lungfonden och A Non Smoking Generation vad som hände om man bytte ut tobak mot andra produkter.

Det var verkligen kul att delta i det här projektet och det kändes viktigt. Vuxna rökare och snusare vet vad de vill ha och behöver ingen påminnelse i butiken. Vi fick så positiva reaktioner när tobaken ersattes av allt från exotisk frukt till flamingos – det var mycket skratt och glada kommentarer

Naofal Ouazzani, delägare i Lisebergs kiosk

De allra flesta börjar röka i en ung ålder, nio av tio rökare börjar innan de fyllt 18 år. Det är vetenskapligt bevisat att exponering av tobak i butik lockar unga till rökning. En ny undersökning som genomförts av Demoskop på uppdrag av Cancerfonden visar att fyra av fem ungdomar mellan 15 och 18 år själva är för ett exponeringsförbud av tobak i butik. Därför provade Lisebergs kiosk i Älvsjö att under tre dagar byta ut tobaksprodukterna bakom kassan mot oväntade produkter som exotisk frukt, hattar och trädgårdsflamingos. Syftet med testet var att undersöka och tydliggöra hur butiksexponering påverkar och lockar unga till köp. Experimentet är en del av kampanjen ”Tobaksfria barn”, som är det första gemensamma initiativet mellan organisationerna Cancerfonden, Hjärt-Lungfonden och A Non Smoking Generation.

- Det var verkligen kul att delta i det här projektet och det kändes viktigt. Vuxna rökare och snusare vet vad de vill ha och behöver ingen påminnelse i butiken. Vi fick så positiva reaktioner när tobaken ersattes av allt från exotisk frukt till flamingos – det var mycket skratt och glada kommentarer, säger Naofal Ouazzani, delägare i Lisebergs kiosk.

Ett exponeringsförbud innebär att tobaksprodukter flyttas från väggen bakom kassan till stängda skåp eller lådor. Denna förändring är avgörande för att färre barn och unga ska lockas att börja använda tobak. Studier från Norge och Island, som redan infört exponeringsförbud, visar att regleringen påverkar ungas attityd till tobak och minskar deras vilja att testa. Andra länder som infört exponeringsförbud är till exempel Kanada, Ryssland, Finland, Storbritannien och Thailand.

- Många tänker inte på att tobaken har den bästa platsen i butiken. Genom att placera oväntade varor där istället ville vi uppmärksamma kunderna om hur stark exponeringskraften faktiskt är. Och inte minst, hur märkligt det är att denna plats är vikt åt en av våra mest skadliga produkter, säger Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare på Cancerfonden. 

Se filmen här

Ladda ner filmen här

Om undersökningen
Undersökningen är genomförd av Demoskop i november 2016 och innefattar 1018 intervjuer med ungdomar i åldern 15-18 år. Resultatet har vägts med avseende på ålder.