“Forskning och folkhälsa behöver vara en del av Sveriges beredskap”

Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare Cancerfonden. Fotograf: Klas Sjöberg

Dagens regeringsförklaring präglades av satsningar för att få Sverige tillbaka på fötter efter pandemin. “Beredskap” var ett ord som nämndes upprepade gånger. Cancerfonden välkomnar statsministerns besked om att stärka hälso- och sjukvården: 

– Det är glädjande att statsministern under dagens regeringsförklaring särskilt nämnde satsningar på cancervården. De behövs verkligen. Men vi behöver också inkludera satsningar på forskning och en bättre folkhälsa i begreppet “beredskap”, säger Cancerfondens generalsekreterare Ulrika Årehed Kågström.  

– Pengar till regionerna är självklart viktiga här och nu, men vi måste också komma ihåg att tänka framåt och rusta hälso- och sjukvården för kommande hälsokriser, säger Ulrika Årehed Kågström. 

Senaste pressreleaserna