Cancerfonden: ”Oupptäckt cancer kan bli en fjärde våg för vården”

Cancerfonden ser med oro på de uppgifter som presenteras idag i Ekot om att 15 sjukhus har skjutit på vård som egentligen inte kan vänta, inklusive canceroperationer. Nu krävs krafttag från regeringen för att se till att regionerna har resurser att långsiktigt rusta cancervården.

Cancerfondens generalsekreterare Ulrika Årehed Kågström
Cancerfondens generalsekreterare Ulrika Årehed Kågström. Fotograf: Klas Sjöberg

Ekot har i en enkät frågat 62 sjukhus som bedriver intensivvård om de behövt skjuta upp som egentligen inte kan vänta på grund av belastningen av coronapatienter. Av 51 svarande säger 15 att de behövt göra det.

– Vi ser mycket allvarligt på de här uppgifterna. Vi har under hela året sagt att man måste ha en plan för just cancervården. Nu ser vi tecken på att denna plan brustit, säger Ulrika Årehed Kågström, Cancerfondens generalsekreterare.

– Nu krävs krafttag från regeringen för att se till att regionerna har resurser att långsiktigt rusta cancervården. Bemanningen kan behöva öka under flera år framöver, säger Ulrika Årehed Kågström.

Cancerfonden har under året sett hur cancerdiagnosticering minskat till följd av pandemin. På flera platser i landet har screening för bröstcancer och livmoderhalscancer varit på paus under coronakrisen.

– Vi vet att många avstått från att gå på kontroller eller söka vård för misstänkt cancer. Men cancer tar inte paus. All denna oupptäckta cancer i kombination med uppskjutna operationer riskerar att bli en fjärde våg för vårdpersonalen, säger Ulrika Årehed Kågström.