Pressreleaser
Publicerad
20 mar 2019

Cancerfonden finansierar sju nya forskartjänster i Lund

Idag har Cancerfonden beslutat om att finansiera verksamheten för ytterligare 14 cancerforskare utöver de drygt 60 forskartjänster som Cancerfonden redan står för. Hälften av de nya tjänsterna tilldelas forskare vid Lunds universitet. 

– Vi är så stolta och glada att få presentera årets tjänster som vi kommer att finansiera från Cancerfonden. Det är bara genom forskning vi kan besegra cancer, och med dessa nya tjänster tar vi ett kliv närmare den visionen, säger Klas Kärre, ordförande i Cancerfondens forskningsnämnd.

En av forskarna är Johan Staaf som driver ett projekt som på DNA-nivå undersöker nya möjligheter att behandla trippelnegativ bröstcancer. Detta är en aggressiv cancerform med dålig prognos. Johan Staaf får en tjänst som Senior Investigator Award vilket innebär ett sexårigt anslag på sammanlagt cirka sju miljoner kronor. 

Ytterligare fem forskare får Postdoktor-tjänster och studier finansierade med uppåt 700 000 kronor vardera per år i tre år: 

Både Maciej Ciesia och Shuhei Koide forskar på den molekylära grunden till leukemi och andra typer av blodcancer, i syfte att utveckla nya behandlingar. 

Ryu Kanzakis studie söker grundläggande kunskap om de olika celltyper som tillsammans utgör en tumör, d v s förutom cancercellerna även normala celler i mikromiljön. I studien kommer betydelsen av bindvävsceller i bröst- och lungcancer att studeras för att bättre förstå kommunikationen mellan bindväv och tumörceller. Man vill veta vad som leder till utvecklingen av en aggressiv och behandlingsresistent sjukdom.

Olga Zimmermannova arbetar med en metod för att hindra tumörens utveckling som till och med kan leda till att tumören försvinner. Hon har som mål att kunna vända cancerceller mot sig själva genom att omprogrammera dem till immunceller.   

Shan Wang studerar molekylära mekanismer för proteiner inblandade i uppkomsten av cancer. 

Den sjunde forskaren är Julhash Uddin Kazi som får ett fellowship-anslag. Han ska studera molekylära mekanismer som leder till att cancer i äggstockarna sprider sig och till att vissa patienter inte får önskad effekt av behandling.

 

För mer information kontakta:

Frida Ekberg, pressekreterare Cancerfonden 0702731777

Frida.ekberg@cancerfonden.se