Cancerfonden finansierar flera framstående Uppsalaforskare

Cancerfonden beslutade under tisdagen att finansiera 19 nya forskartjänster, varav 6 på Uppsala universitet. En av dom är Fredrik Swartling som forskar om hur elakartade tumörer hos barn kan behandlas.

Fredrik Swartling
Fredrik Swartling

– Jag är mycket tacksam för den här finansieringen. Elakartade hjärntumörer hos barn är ofta svåra att operera bort och kan ge allvarliga följdbiverkningar från intensiv strålbehandling. Förhoppningen är att min forskning på sikt kan leda till en djupare kunskap om hur tumörer utvecklas hos barn och att vi kan utveckla nya skonsammare behandlingsmetoder, säger Fredrik Swartling, docent vid Uppsala universitet.

Fredrik Swartling får en tjänst som Senior Investigator Award vilket innebär ett sexårigt anslag på sammanlagt cirka sju miljoner kronor.

Cancerfonden beslutar årligen att finansiera ett antal forskare som ligger i framkant och som håller högsta vetenskapliga kvalitet. Forskarna befinner sig i olika steg i karriären och syftet är att skapa långsiktiga förutsättningar för forskarna att bedriva kvalitativ forskning. Tjänsterna finansieras i upp till sex år.

– Vi är så stolta och glada att få presentera årets tjänster som vi kommer att finansiera från Cancerfonden. Det är bara genom forskning vi kan besegra cancer, och med dessa nya tjänster tar vi ett kliv närmare den visionen, säger Klas Kärre ordförande i Cancerfondens forskningsnämnd.

De nya forskartjänsterna 2020:

Senior Investigator Award finansieras i sex år och tilldelas forskare som ska ha disputerat för max tolv år sedan. I år tilldelas tjänsten till Fredrik Swartling och Marika Nestor, båda är verksamma forskare vid Uppsala universitet. Samt till Jonathan Coquet, Karolinska Institutet, och Helen Carén, Göteborgs universitet.

Senior Clinical Investigator Award är en klinisk forskartjänst på 50–70 procent där övrig tid ägnas åt kliniskt arbete. Tjänsten tilldelas i år Kenny Alexandra Rodriguez Wallberg vid Karolinska institutet.

Junior Investigator Award finansieras i sex år och tilldelas forskare som har disputerat för max sju år sedan I år tilldelas tjänsten Carmen Gerlach och Dhifaf Sarhan vid Karolinska institutet, samt Femke Heindryck vid Uppsala Universitet.

Junior Clinical Investigator Award är en sexårig klinisk forskartjänst på 50–70 procent. Disputation ska ha skett för max tio år sedan. I år tilldelas Hildur Helgadottir vid Karolinska Institutet samt Joakim Crona vid Uppsala Universitet.

Postdoktortjänster finansieras i tre år och går till forskare som ska ha disputerat för max tre år sedan. Tjänsterna tilldelas i år Elin Bernson, Md Badrul Arefin och Naga Venkata Akule vid Göteborgs universitet. Pauline Jeannot vid Lunds universitet, Milena Doroszko vid Uppsala universitet samt Pawel Kozielewicz och Julien Arnaud Record vid Karolinska institutet.

Fellowship ovarialcancer är en särskild satsning som Cancerfonden i år gör på cancer i äggstockarna. Sahar Salehi vid Karolinska Institutet och Anzhelika Vorobyeva vid Uppsala universitet tilldelas varsin tjänst för forskning inom detta område.

Fakta äggstockscancer:

Varje år drabbas drygt 700 kvinnor i Sverige av cancer i äggstockarna eller ovarialcancer som sjukdomen också kallas. De flesta kvinnor som insjuknar är mellan 40 och 70 år. Det är den näst vanligaste gynekologiska cancerformen efter livmoderkroppscancer. Ibland kallas sjukdomen också för bukens tysta tumör, då diagnos många gånger ställs sent eftersom symtomen inledningsvis ofta är vaga.

Prognosen varierar mycket beroende på vilken typ av äggstockscancer det är och i vilket stadium sjukdomen upptäckts. De flesta kvinnor med tidigt upptäckt äggstockscancer har god prognos.