24 miljoner till cancerforskning vid Linköpings universitet

Cancerfonden har beslutat att ge 24 miljoner kronor till flera viktiga forskningsprojekt vid Linköpings universitet. En av de forskare som leder projekten är Charlotta Dabrosin, professor i onkologi vid Linköpings universitet. Hon ska forska på varför kvinnor med högre brösttäthet löper större risk att få bröstcancer, och olika metoder för att minska risken för att utveckla cancer.  

– Vi kommer i vårt forskningsprojekt att kartlägga viktiga funktioner i bröstet för att bättre förstå när cancer uppstår. Vår förhoppning är att vi ska hitta nya principer för prevention och behandling av bröstcancer. Båda dessa områden är av största betydelse för kvinnors hälsa i framtiden, säger Charlotta Dabrosin. 

Charlotta Dabrosin får 5,25 miljoner för att bedriva sin forskning vid institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper vid Linköpings universitet.  

Ytterligare en forskare som tilldelas medel är Claudio Cantù, docent i cell- och molekylärbiologi vid Linköpings universitet. Han forskar om vilka proteiner som är involverade vid utvecklingen av tarmcancer.  

- Vår forskning har potential att ge oss nya insikter om hur cancerceller fungerar, vilket skulle kunna leda till tidigare diagnos. Därmed skulle vi kunna förbättra prognosen för många patienter och ge fler möjlighet till ett längre liv med mer livskvalitet, säger Claudio Cantù.  

Rekordutdelning

Cancerfondens forskningsnämnd har beslutat att dela ut totalt 732 miljoner kronor till svensk cancerforskning fördelat på fjorton lärosäten runt om i landet. Sammanlagt i år har Cancerfonden fattat beslut om att dela ut 850 miljoner kronor till svensk cancerforskning. Det är det största beloppet någonsin från Cancerfonden.    

– Det är en fantastisk känsla att få dela ut ett rekordbelopp till svensk cancerforskning och till så många duktiga forskare vid Linköpings universitet. Det är bara genom forskning vi kan besegra cancer och de här pengarna räddar liv, säger Klas Kärre, ordförande i Cancerfondens forskningsnämnd. 

Utses i nationell konkurrens 

I urvalsprocessen av de projekt som får finansiering låter Cancerfonden alla forskningsprojekt konkurrera med varandra oberoende av cancerform och forskningsmetod. Cancerfondens forskningsnämnd bedömer vilka projekt som har störst chans att nå framgångsrika resultat och finansieringen fördelas till de projekt som har störst möjlighet att bidra till att besegra cancer.