Pressreleaser
Publicerad
14 nov 2018

100 miljoner till cancerforskning vid Göteborgs universitet

Cancerfonden delar ut närmare 630 miljoner till cancerforskning under nästa år. Av dessa går nästan 100 miljoner till Göteborgs universitet. Hjärnkirurgen Asgeir Jakola provar en ny behandlingsform för den aggressiva och elakartade hjärntumören glioblastom, och är en av forskarna som får ta del av satsningen.

– Patienter med glioblastom är hårt drabbade och de får ofta återfall med dödlig utgång. Det är oerhört angeläget att testa nya behandlingsformer, i det här fallet med ett gammalt läkemedel i ny kombination, säger Klas Kärre, ordförande i Cancerfondens forskningsnämnd.

Den nya behandlingen består dels av ett gammalt beprövat läkemedel mot alkoholmissbruk - antabus, och dels ett kosttillskott med koppar. Sedan tidigare är det känt att antabus har en hämmande effekt på cancerceller. Grundforskning har visat att den hämmande effekten kan förstärkas ytterligare med hjälp av koppartillskott. Projektanslaget till Asgeir Jakola uppgår till 800 000 kronor per år i tre år.

– Vi hoppas att tilläggsbehandling med antabus och koppar förlänger överlevnaden hos människor med glioblastom, men det återstår att bevisa genom kliniska studier, säger Asgeir Jakola, hjärnkirurg på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

En annan forskare vid Sahlgrenska akademin är professor Ruth Palmer. Hon får ett projektanslag från Cancerfonden på 1,5 miljoner per år i tre år samt ett extra anslag på 1,8 miljoner per år i tre år för att arbeta mot barncancer. 

– Tack för den underbara nyheten - jag är fortfarande lite chockad om jag ska vara ärlig, på bästa möjliga sätt. Det är verkligen fantastiska nyheter för min forskningsgrupp och jag är mycket tacksam för Cancerfonden för denna generösa finansiering, säger Ruth Palmer när hon nås av nyheten på tisdagskvällen.

Ruth Palmer använder en klassisk modell för biologisk grundforskning, bananflugan, för att studera ett protein som kan orsaka cancer om det inte regleras på rätt sätt. Genom att lära sig mer om hur proteinet fungerar, hoppas hon finna nya sätt att behandla barncancerformen neuroblastom.

Fakta: Cancerfondens anslagsutdelning 

Fördelningen av Cancerfondens forskningsanslag utses i nationell konkurrens. Det innebär att Cancerfonden låter alla forskningsprojekt konkurrera med varandra oberoende av cancerform. De främsta forskningsprojekten får anslag, det vill säga de med störst chans att nå framgångsrika resultat. Anslagsutdelningen som sker i november varje år är Cancerfondens största utdelning. Nytt för i år är en ytterligare satsning för extra kostnadskrävande studier som forskare kan ansöka om på 1-5 miljoner kronor årligen i upp till tre år. 

Fakta: hjärntumörer och cancer i övriga nervsystemet

Insjuknande: 685 kvinnor och 660 män 2016

Medianålder vid insjuknande: 61 år

Symtom: Huvudvärk, ibland kombinerad med illamående och kräkningar. Försämrad balans, förlamningar, känselbortfall och krampanfall kan förekomma.

Överlevnad: 65 procent av kvinnorna och 45 procent av männen lever tio år efter diagnos. Prognosen vid hjärntumör och annan cancer i CNS skiljer sig mycket åt beroende på tumörtyp. Vissa tumörer kan botas genom operation medan andra växer mycket aggressivt och går inte att operera. Vid mycket aggressiva tumörformer lever få patienter efter fem år. 

Avlidna: 226 kvinnor och 365 män 2016.

Antal som lever med att ha eller ha haft hjärntumör eller cancer i övriga nervsystemet: närmare 20 000 personer år 2016.