Övrigt
Publicerad
10 mar 2015

Villkor för användarkonto

Ett användarkonto på Cancerfondens webbplats ger dig möjlighet att starta en egen webbinsamling. Till användarkonto för privatperson räknas även skolprojekt, UF-företag och ideell förening.

För Cancerfonden är det av stor vikt att det material – till exempel inlägg, bilder och texter som publiceras på webbplatsen – överensstämmer med Cancerfondens värderingar. Därför har Cancerfonden upprättat villkor för användarkonton på webbplatsen.

För att registrera dig som användare måste du godkänna dessa användarvillkor. Du godkänner dem genom att kryssa i rutan "Jag godkänner användarvillkoren".

Du får inte:

  • Publicera material som kan anses vara stötande, kränkande, skadligt, pornografiskt, främlingsfientligt, vilseledande eller som kan anses strida mot lag, föreskrifter eller allmänt erkända normer.
  • Publicera upphovs- eller varumärkesrättsligt skyddat material utan innehavarens samtycke.
  • Publicera material som kan vara känsligt för de efterlevande till en avliden person. Publicera aldrig en bild av en avliden person utan att detta först har godkänts av en anhörig.
  • Använda Cancerfondens logotyp eller kampanjsymboler, eftersom det kan leda till uppfattningen att Cancerfonden är ansvarig för aktiviteten och inte du.
  • Publicera material som kan försämra eller skada funktionaliteten hos Cancerfondens webbplats.
  • Publicera material som skadar Cancerfondens anseende.

Du ansvarar för:

1. Att dina inloggningsuppgifter inte lämnas vidare till obehörig.
2. Alla aktiviteter som sker genom ditt användarkonto. 

Cancerfonden tar inte ansvar för det material som publiceras av användare på webbplatsen, men förbehåller sig rätten att utan förvarning radera material som strider mot användarvillkoren.

Cancerfonden förbehåller sig även rätten att stänga ett användarkonto om användandet av kontot strider mot användarvillkoren.

Insamling till förmån för Cancerfonden

(Informationen avser även skolprojekt, UF-företag och ideella föreningar.)

Redovisning av insamling

Insamling till förmån för Cancerfonden redovisas via webbinsamling på Cancerfondens webbplats. På insamlingssidan sätter du in dina insamlade pengar. Här kan också alla andra bidra via kontokort eller sms och följa insamlingen. Insamlade kontanter sätter du först in på eget bankkonto och sedan in på insamlingen.

Insamlingar till Cancerfonden är skattefria, men tänk på att all försäljning av produkter och tjänster kan leda till skattekonsekvenser. Se vidare på www.skatteverket.se, särskilt avsnitten om hobbyverksamhet och torghandel.

Kommunikation och marknadsföring av insamlingsaktivitet

I kommunikation ska det framgå tydligt att aktiviteten är en insamling till förmån för Cancerfonden och inte ett samarbete.

Cancerfondens logotyp och symboler

Våra logotyper och symboler är registrerade varumärken som ägs av Cancerfonden. Du får därför inte använda Cancerfondens logotyp eller symboler (som det rosa bandet), eftersom det kan leda till uppfattningen att Cancerfonden är ansvarig för aktiviteten och inte du.

Dina personuppgifter

För att kunna hantera din gåva och informera om Cancerfonden och svensk cancerforskning lagrar vi de uppgifter som du lämnar. Det gör vi enligt Personuppgiftslagen (PUL) vilket innebär att vi garanterar att dina uppgifter skyddas och inte lämnas ut till tredje part.