Vi sprider kunskap om cancer

Kunskap ger trygghet. Det gäller i många sammanhang i livet, men det blir särskilt tydligt i svåra och utsatta situationer. Att sprida kunskap om cancer är därför ett viktigt uppdrag för Cancerfonden.

Via våra kanaler vill vi stödja och stärka patienter och närstående genom att informera om cancersjukdomar, behandlingar och forskning. Vi vill också sprida budskapet att 30 procent av all cancer kan förebyggas genom en hälsosam livsstil.

Digitala kanaler

Cancerfonden ska finnas på de platser där cancerfrågan diskuteras, därför är den digitala närvaron viktig. Genom den kan vår organisation bygga viktiga relationer med givare, patienter och företag.

cancerfonden.se

Cancerfondens webbplats har 350 000- 400 000 besökare i månaden. Här kan du läsa om aktuell cancerforskning, ta del av berättelser från drabbade och närstående samt läsa faktatexter om cancer som är granskade av experter.

En stor del av våra besökare söker just information om cancerdiagnoser och behandlingar. 

Du kan även vara med och bidra till livsviktig forskning så att fler överlever cancer genom att exempelvis bli månadsgivare, starta en insamling eller skänka en gåva. Tillsammans kan vi besegra cancer! 

Våra sociala kanaler 

Närvaron i sociala kanaler är en viktig del av kommunikationen. Cancerfondens Facebook-sida är en samlingsplats för alla som engagerar sig i våra frågor.

Sidan ska vara en varm mötesplats där alla kan ta del av vår information, dela med sig av erfarenheter och kommunicera med varandra.

Via Twitter sprider Cancerfonden budskap inom främst opinions- och sakfrågor och Instagram är vår kanal för mer personliga berättelser.

Cancerlinjen

Sedan 1994 erbjuder Cancerfonden information och stöd till patienter och närstående genom Cancerlinjen. Verksamheten bemannas av legitimerad vårdpersonal med specialistutbildning och erfarenhet av cancervård

Operatör på cancerlinjen sitter med ett headset.
Under 2017 tog Cancerlinjen emot 3 642 samtal.

Känslomässigt stöd 

Det är många närstående och patienter som ringer till Cancerlinjen. En del vill ha information om sjukdomen medan andra vill ha råd om hur de kan få ytterligare ett utlåtande av en läkare, en så kallad second opinion.

I flera fall har de som ringer till Cancerlinjen ett stort behov av känslomässigt stöd, de behöver få prata med någon som har tid att lyssna. Vårdpersonalen ger inte några medicinska råd, utan endast information och stöd. Medicinska frågor ska alltid diskuteras med en läkare.

Många efterfrågar mer information 

Under 2017 tog Cancerlinjen emot 3 642 samtal. Av de som ringde hade de flesta frågor av informationskaraktär, nästan 60 procent hade frågor om sjukdomen, omkring 15 procent om behandling och cirka en tredjedel ville tala om sin situation och få stöd.

Läs mer om Cancerlinjen

Rädda Livet 

De främsta syftena med Cancerfondens tidning Rädda Livet är att visa givarna hur pengarna används samt skildra cancerforskningens framsteg. Det i sig bidrar till ännu ett viktigt syfte – att ge givaren hopp.

I tidningen Rädda Livet får du information om olika cancersjukdomar och det senaste inom forskning, vård och behandling. Här kan du också läsa berättelser om cancerdrabbade och närstående.

Genom att berätta om andra som är i samma situation kan det bli lättare för den drabbade att möta både vården och vardagen. Rädda Livet utkommer fyra gånger om året och är mycket uppskattad av läsarna, enligt en undersökning som Cancerfonden låtit göra.

Flera läsare vill ta del av mer forskning, därför finns nu avdelningen "Forskning & Nyheter".

Nyhetsbrev

Cancerfondens digitala nyhetsbrev skickas ut cirka 10 gånger per år. I nyhetsbrevet berättar vi bland annat om viktiga framsteg och utmaningar inom aktuell forskning.

Du möter forskare, cancerpatienter och närstående, och och vi lyfter insamlingsaktiviteter och olika sportevenemang till förmån för Cancerfonden. Det kostar ingenting att prenumerera, och du kan när som helst avsluta din prenumeration.

Anmäl dig till nyhetsbrevet

Broschyrer

Cancerfonden sprider också kunskap via broschyrer som beskriver cancersjukdomar, behandlingar och livet med cancer ur ett psykiskt och socialt perspektiv.

Broschyrerna distribueras till patienter och närstående, främst via sjukvården. De går också att beställa kostnadsfritt via länken nedan:

Beställ broschyrer 

Ambassadörer

Sedan 2013 har Cancerfonden flera engagerade ambassadörer:

  • Magdalena Forsberg, skidskytt och idrottsförebild
  • Paul Svensson, stjärnkock
  • Pamela Andersson, chefredaktör och sportjournalist
  • Leo Razzak, social entreprenör, producent och talare
  • Kjell Wilhelmsen, skådespelare

Ambassadörernas uppgift är att hjälpa Cancerfonden att sprida kunskap om cancer ur olika aspekter, till exempel hur sjukdomen kan förebyggas. Under 2016 deltog ambassadörerna i våra kampanjer, vid seminarier och vid sponsorträffar.

Läs mer om våra ambassadörer 

Cancerfondsrapporten

Varje år publiceras Cancerfondsrapporten som presenterar och granskar viktiga frågor inom cancervård, prevention och forskning.

Syftet med rapporten är att påverka samhällsutvecklingen så att insjuknandet i cancer minskar och de som drabbas får bästa möjliga förutsättningar.

Rapporten sprids till beslutsfattare och inom sjukvården i syfte att driva på förbättringar.

Läs mer om Cancerfondsrapporten 2018