Skattereduktion för gåvor

Från och med den 1 juli 2019 kan du som givare åter få upp till 1500 kronor i skattereduktion för gåvor som du har gett till gåvomottagare som är godkända av Skatteverket.

Cancerfonden är en godkänd gåvomottagare och därför har vi här samlat några vanliga frågor och svar om skattereduktion och vad du som givare behöver tänka på när du gör skatteavdrag för gåvor.

Frågor och svar om skatteavdrag för gåvor

Vem kan få skattereduktion för gåvor?

Privatpersoner som fyllt 18 år senast vid beskattningsårets utgång och som är skattskyldiga fullt ut i Sverige kan få skattereduktion för gåvor som skänkts till godkända gåvomottagare. Dödsbon har rätt till skattereduktion om gåvan getts före dödsfallet.

Vilka gåvobelopp krävs för att få skattereduktion?

För att få skattereduktion måste den enskilda gåvan vara på minst 200 kronor och det totala gåvobeloppet minst 2 000 kronor på ett år, till Cancerfonden eller andra organisationer som godkänts av Skatteverket.

Högsta beloppet som ger skattereduktion är 6 000 skänkta kronor.

Hur mycket kan min skatt minskas?

Skattereduktionen är på 25 procent av gåvobeloppet och får högst vara 1 500 kronor per person och år. Det motsvarar gåvor om totalt 6 000 kronor per år. 

Måste jag ge minst 2000 kronor till Cancerfonden per år för att få skattereduktion?

Nej. Du kan skänka till olika organisationer, så länge du kommer upp i totalt 2000 skänkta kronor och har skänkt minst 200 kronor per tillfälle till organisationerna så har du möjlighet att få skattereduktion. 

Kan jag få skattereduktion för alla typer av gåvor?

Nej. Skattereduktionen gäller bara för penninggåvor till organisationer som godkänts av Skatteverket. Gåvan måste avse vetenskaplig forskning eller social hjälpverksamhet. Cancerfonden är godkänd gåvomottagare för vetenskaplig forskning.

Du får dessutom bara skattereduktion om organisationen har fått ditt personnummer i samband med att du skänker gåvan. I dagsläget kan du därför inte få skattereduktion för gåvor till Cancerfonden som du skänker genom Swish, inbetalningskort utan OCR-nummer, Facebook, Instagram eller begravningsbyråer.

Från när gäller skattereduktionen?

Den 16 september 2019 blev Cancerfonden godkänd av Skatteverket som gåvomottagare. Rätten till skattereduktion gäller från och med den dagen.

Vilka skatter kan skattereduktionen räknas av från?

Kommunal och statlig inkomstskatt, statlig fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift.

Hur gör jag med deklarationen?

Cancerfonden skickar in kontrolluppgift på alla gåvor som överstiger 200 kronor, förutsatt att vi har fått namn och adress eller personnummer på den som har skänkt gåvan.

Kontrolluppgiften går till dig som givare och till Skatteverket och kommer att stå förtryckt i din inkomstdeklaration. Skattereduktionen begär du alltså i inkomstdeklarationen för taxeringsåret året efter att du har skänkt gåvan. 

Jag har skänkt en gåva anonymt. Kan jag ändå få skattereduktion?

Nej. För att Cancerfonden ska kunna skicka kontrolluppgift till dig och Skatteverket, och du därmed ska kunna få skattereduktion, behöver vi veta vem du är genom att du lämnar ditt personnummer i samband med gåvan.

Du har självklart alltid rätt att lämna en gåva anonymt, men då kan Cancerfonden alltså inte skicka någon kontrolluppgift. Om du vill veta mer om hur vi behandlar dina personuppgifter när du uppger dem i samband med en gåva kan du läsa vår integritetspolicy

Jag har gett en gåva men inte fått någon kontrolluppgift. Varför?

Kontrolluppgiften skickas ut senast den 31 januari året efter det år som gåvan givits. Det kan alltså gå ett helt år innan du får någon kontrolluppgift.

Har du fler frågor om skattereduktion, läs mer på Skatteverkets webbsida

Vad gör Cancerfonden med min gåva?

Gåvan går till våra ändamål, som är forskningsfinansiering, kunskapsspridning och påverkansarbete.