Våra mål och vår historia

Cancerfondens vision är att besegra cancer. Målet är att färre personer i Sverige ska drabbas av cancer och fler överleva sjukdomen.

Vi arbetar också för att vården ska vara så bra som möjligt för dem som insjuknar och att deras närstående får stöd och hjälp.

För att komma närmare visionen arbetar Cancerfonden med forskningsfinansiering, kunskapsspridning och påverkansarbete.

Föddes ur samhällsbehov

Cancerfonden grundades som en reaktion på den dåliga prognos för cancersjukdomar som rådde i Sverige på 1950-talet. Bristen på kunskap om cancer begränsade möjligheten att behandla och förebygga sjukdomen.

Ebba och Morri – två överlevare

Statens bidrag till forskning var inte tillräckligt för att täcka cancerforskningens behov. Två privatpersoner tog därför initiativ och ansvar för att öka cancerforskningens finansiering genom att starta insamlingar till forskning.

Hemmafrun Ebba Andersson och herrekiperingsdirektören Morri Nidén hade båda haft cancer och överlevt. Deras drivkraft och engagemang har varit en inspiration i Cancerfondens verksamhet ända sedan starten 1951.

Morri och Ebba – Cancerfondens grundare

Genom sina cancersjukdomar hade Morri Nidén och Ebba Andersson kommit i kontakt med cancerforskare och visste att många fler skulle kunna överleva om det forskades mer. Lösningen var insamlingar och en organisation som kunde slussa pengar till forskarna.

”I kamp mot kräfta”

Ebba Andersson var aktiv i Aspuddens kooperativa kvinnogille, i södra Stockholm. Hon såg en möjlighet att starta en nationell insamlingskampanj och skrev därför en motion som Kvinnogilleförbundets kongress antog 1950.

Affisch med rubriken "I kamp mot kräfta"

Målet för insamlingen var en miljon kronor – vilket var väldigt mycket pengar på den tiden. 

Under hösten 1950 började de samla in pengar under parollen ”I kamp mot kräfta”. Kvinnogillesförbundets medlemmar gick från hus till hus med insamlingsbössor och ordnade föredragskvällar.

I slutet av februari 1951 kunde Kvinnogillesförbundet stoltsera med att ha samlat in 951 000 kr, väldigt nära målet.

Riksföreningen för kräftsjukdomarnas bekämpande

Morri Nidén planerade att starta en rikstäckande organisation efter amerikansk förebild med uppgift att samla in pengar till cancerforskning. Han ordnade den 8 december 1950 ett möte med dåtidens främsta cancerforskare.

Mötet resulterade i att Riksföreningen för kräftsjukdomarnas bekämpande grundades den 20 juni år 1951, år 1982 bytte organisationen namn till Cancerfonden. 

Våra långsiktiga mål

1. Fler botas eller kan leva ett långt liv med god livskvalitet

Cancerfondens vision är att besegra cancer. För att nå dit behöver vi samla in ännu mer pengar till cancerforskningen. 

2. God, effektiv och jämlik cancervård

Utmaningarna är många men inte omöjliga. Forskningen och vården utvecklas snabbt. Cancerfonden vill att framstegen också når fram till alla som drabbas. Därför arbetar vi för att Sverige ska ha en så god, effektiv och jämlik cancervård som möjligt. 

3. Minska cancerfallen genom hälsosamma levnadsvanor 

Cancerfonden vill också vända den negativa utveckling vi ser med ökande antal cancerfall varje år. Vi vill öka kunskapen om att en tredjedel av all cancer kan förebyggas och bidra till att fler förändrar sina levnadsvanor. 

4. Rökfritt Sverige

Cancerfonden vill se ett rökfritt Sverige. För att nå dit behöver vi halvera andelen dagligrökare och stoppa nyrekryteringen. Vi arbetar även för att fler ska vara fysiskt aktiva, ha hälsosamma kostvanor och en sund vikt genom livet.

5. Dela ut en miljard årligen till forskning

Cancerfonden vill kunna dela ut en miljard kronor om året till svensk cancerforskning och på så sätt skynda på framstegen som leder till att färre drabbas, fler botas eller kan leva ett långt liv med god livskvalitet. 

Professor Anna Karlsson forskar och är vetenskaplig sekreterare på Cancerfonden.
Professor Anna Karlsson forskar och är vetenskaplig sekreterare på Cancerfonden.