Hur vi arbetar

Cancerfonden är en kommunikations- och kampanjdriven ideell organisation som genomsyras av kontinuerligt samarbete mellan enheter och expertområden, bland annat med hjälp av tvärfunktionella team. 

Vi arbetar aktivitetsbaserat och målstyrt vilket ger mobilitet och flexibilitet. Varje medarbetare har individuella mål baserade på organisationens riktning och som regelbundet följs upp under året. 

En positiv effekt av målstyrt arbete är att vi har möjlighet att  balans mellan arbete och fritid, något vi verkligen månar om.  

Arbetsmiljön är viktig för oss. Vi är övertygade om att när medarbetare trivs och utvecklanår vi snabbare vår vision.

Vi driver arbetsmiljöarbetet på många olika sätt och vägledande är ett verktyg som regelbundet tar pulsen på hur medarbetarna upplever sin situation just nuAlla är delaktiga och ansvariga för vår gemensamma arbetsmiljö

Vår kulturvision

Vi har tillsammans arbetat fram vår kulturvision som fungerar som en kompass och är grunden i medarbetarskapet. Det innebär att den är levande i våra processer – i rekrytering, medarbetarsamtal, pulsmätning, gruppuppföljning och i exitsamtal.

Arbetsmiljö 

Aktivitetsbaserad arbetsplats 

Vi har under 2019 byggt om våra lokaler och skapat en kontorsmiljö som bättre stödjer vårt sätt att arbeta och våra individuella behov. Det har bland annat inneburit att vi nu arbetar aktivitetsbaserat. Våra medarbetare har tillgång till digitala verktyg som ger en stor frihet i att kunna arbeta var som helst på kontoret och vid behov på distans.

I rådande situation under pandemin arbetar de flesta medarbetarna hemifrån och samarbetar genom våra digitala verktyg, exempelvis Teams och Sharepoint. Vi gör vårt bästa för att skapa en fungerande och hållbar arbetsmiljö. Bland annat erbjuder vi hemlån av t ex skärmar och kontorsstolar, samt digital coaching i styrka och rörlighet anpassad för kontorsarbete.

Pulsmätningar

Vi genomför löpande pulsmätningar för att samla in medarbetarnas upplevelse av arbetsmiljön. Det sträcker sig från allt mellan arbetssituation och ledarskap till teamkänsla och vår egen kulturvision.

Hälsoarbete

Vi arbetar aktivt med hälsofrämjande åtgärder. Vi erbjuder hälsoundersökningar och hälsosamtal, friskvårdsbidrag och erbjuder träning tillsammans på arbetstid. Vid gemensamma personalaktiviteter ingår olika former av fysisk aktivitet.

Mångfald och inkludering

Vi vill att vår organisation och kommunikation ska spegla samhället i stort och vi arbetar aktivt med mångfald, inkludering och jämställdhet. Det gör vi bland annat genom att vi anställer på meriter samt att vi arbetar med jämställda urval där kandidaterna har olika typer av bakgrund. 

Vi vet att olika perspektiv och erfarenheter berikar både arbetsmiljö, insamlingsarbete samt är värdefullt i vår kunskapsspridning om cancer och hur man minskar risken att drabbas. Här jobbar vi aktivt för att hela tiden bli bättre och nå fler målgrupper.

Vårt mål är att vara en inkluderande och jämställd organisation år 2024. Genom tydliga krav mot våra rekryteringspartners arbetar vi för att åtgärda den obalans som i dag råder. Under de senaste två åren har vi genom jämställda urval uppnått en fördelning på 37 procent män att jämföra med 25 procent män i början av 2019.

Lärande organisation

Våra medarbetare är hjärtat i Cancerfonden. Vår ambition är att bli digitalt ledande i vår sektor, vilket gör att vständigt behöver vara på tårna gällande kompetenshöjningar – dels på en generell nivådels på individnivå.  

I vårt lärande tar vi hjälp av specialister och externa utbildningsleverantörer. Utöver detta har vi stark tilltro på det dagliga lärandet enligt 70-20-10 regeln där

  • 70 % av vårt lärande kommer från det dagliga arbetet, där vi lär oss genom erfarenhet, problemlösning och övning.
  • 20 % står för vårt lärande genom andra, exempelvis genom samarbete, coaching, mentorskap och återkoppling.
  • Resterande 10 % är formellt lärande i olika kurser och utbildningar.

Mer om hur vi jobbar