Om oss
Publicerad
12 sep 2017

Vi driver cancerfrågan

Politiken spelar en viktig roll i kampen mot cancer. Det är politikerna som bestämmer förutsättningarna för prevention, vård och forskning. Därför är vårt intressepolitiska arbete en viktig del i vår verksamhet.

I maj 2016 infördes en rad nya tobaksregleringar i Sverige, något som Cancerfonden länge krävt. Bland annat införs krav på större hälsovarningar med både text och bild, och märkningen av förpackningar får inte längre hänvisa till smak eller tillsatser. Men mer behöver göras på vägen till ett rökfritt Sverige år 2025. 

Inte minst är vi övertygade om att ett exponeringsförbud av tobaksprodukter i butik spelar stor roll för nyrekryteringen av tobaksrökare. Cancerfonden arbetar intensivt för att även detta förslag realiseras. Tillsammans med cigarettrökning ligger solariesolande i den högsta riskgruppen när det gäller riskbeteenden för cancer. Efter många år av utredningsarbete presenterade äntligen regeringen ett förslag om 18-årsgräns för solarier. Hudcancer är den cancerform som ökar mest och en åldersgräns för solarier är ett viktigt steg för att på sikt kunna vända utvecklingen.

Mer om Intressepolitik: 
Här kan du läsa mer om våra kärnfrågor och vårt intressepolitiska arbete

Ladda ner vårt intressepolitiska program (pdf)

Prognosen för cancer 2040

I samarbete med Folkhälsomyndigheten har Cancerfonden tagit fram en ny prognos över utvecklingen av cancer fram till 2040. Under 2014 fick för första gången fler än 60 000 personer ett cancerbesked i Sverige. Om knappt 25 år beräknas över 100 000 personer få en cancerdiagnos.

I samband med prognosen presenterades även unika siffror över samhällskostnaderna för cancer i dag och utvecklingen fram till 2040. Beräkningarna och prognosen som tagits fram av institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi, IHE, i Lund visar att samhällets kostnader för cancer i det närmaste kommer att fördubblas inom 25 år. Det gäller exempelvis vårdkostnader, kostnader för sjukskrivningar och minskade skatteinkomster.

Cancerfonden efterlyser tre konkreta åtgärder för att minska antalet insjuknade och för att tackla de skenande kostnaderna i cancervården. Först måste mer offentliga resurser satsas på forskning. För det andra behöver cancervården organiseras om för att effektiviseras. För det tredje måste vi satsa ännu mer på att förebygga cancer.

Kompetensbristen – stor vårdpolitisk fråga 2016

Kanske är det i kompetensförsörjningen som cancervården möter sin största utmaning. Konsekvenserna av kompetens- och personalbristen är tydliga, exempel på det är patienter som bollas runt mellan orimligt många läkare, och de alldeles för långa väntetiderna. Stora strukturella och organisatoriska vrister ligger bakom dagens situation.

Cancerfonden har arbetat intensivt med frågan om kompetensbristen kontinuerligt under året. Bland annat presenterade vi en undersökning om personalsituationen på landets mammografienheter under Rosa-Bandet-kampanjen. Hela 85 procent av landetsalla mammografiverksamheter uppgav att de lider av personalbrist. Cancerfonden konstaterar att landstingen inte själva klarar att lösa dilemmat med att cancervården dräneras på personal, samtidigt som belastningen ökar.


Så funkar Cancerfondens verksamhet.

Sverige tappar i forskningskvalitet 

Regeringen presenterade i november sin satsning på forskning, innovation och högre utbildning för åren 2017-2020 och konstaterar att Sverige tappar i forskningskvalitet. Målet för forskningspolitiken är att Sverige ska vara en ledande kunskapsnation och en av världens främsta forsknings- och innovationsländer.

Cancerfonden välkomnade de höjda basanslagen på 1,3 miljarder kronor till universitet och högskolor och ytterligare satsningar som är positiva för svensk cancerforskning. Vi har under året träffat en rad riksdagspolitiker och framfört våra synpunkter och åtgärdsförslag inom forskningsområdet.

Under 2016 har Cancerfonden bland annat:

  • Givit ut Cancerfondsrapporten för elfte gången. Störst uppmärksamhet fick vår prognos över insjuknande och kostnaden för cancer, i dag och i framtiden.
  • Redovisat ny statistik över den akuta personalbristen inom mammografivården i anslutning till Rosa Bandet-kampanjen.
  • Träffat landstingspolitiker i ett flertal regioner runt om i landet och diskuterat forskningens förutsättningar. Vi har presenterat förslaget att minst 20 procent av alla cancerpatienter ska ges möjlighet att ingå i kliniska studier år 2018.
  • Medverkat i paneler och rundabordssamtal under Almedalsveckan. I fokus var samtal om vikten av den patientnära forskningen och utvecklingen av cancervården.
  • I debattartiklar lyft flera prioriterade frågor. Exempelvis skrivit i Svenska Dagbladet, tillsammans med sjukvårdsminister Gabriel Wikström, om vikten av en ny tobakslagstiftning. På DN Debatt skrev vi om de galopperande framtida kostnaderna för cancer och inför Världscancerdagen skrev vi tillsammans med Forska! Sverige, Lunds universitet och Nätverket mot cancer om betydelsen av medicinsk forskning.
Läs mer om Cancerfonden
Vi samlar in för att rädda liv-Tack vare ett rekordstort engagemang från såväl privatpersoner och företag samlade Cancerfonden under 2017 in 811 miljoner kronor. Det enorma engagemanget och givarviljan gör att Cancerfonden kan dela ut 600 miljoner kronor till svensk cancerforskning under 2018.