Om oss
Publicerad
18 jun 2014

Intressepolitiskt program

Vårt intressepolitiska program beskriver Cancerfondens viktigaste ställningstaganden och förslag för att färre ska drabbas och fler ska överleva cancer.

Prevention minskar cancerrisken

 • Rökning
 • Solvanor
 • Kostvanor och fysisk aktivitet
 • Alkoholvanor

Bättre och jämlik cancervård

 • Regionala cancercentrum
 • Nivåstrukturering
 • Screening
 • Kompetensförsörjning
 • Väntetider
 • Patientcentrerad vård
 • Läkemedel
 • Rehabilitering

Cancerforskning räddar liv

 • Forskningsfinansiering
 • Förutsättningar för klinisk forskning

 Intressepolitiskt program (pdf)

Läs mer om Cancerfonden
Aktuell statistik om cancer-Nästan 58 000 cancerdiagnoser ställdes år 2011 i Sverige. Under de senaste 20 åren har antalet nya cancerfall ökat med i genomsnitt 1,7 procent per år. De vanligaste cancerformerna är prostatacancer och bröstcancer som tillsammans står för en tredjedel av alla diagnoser.
Bukspottkörtelcancer - cancervårdens svåraste utmaning?-Den 5 april publiceras Cancerfondsrapporten 2011 och bukspottkörtelcancer är den diagnos som Cancerfonden belyser extra i år. Forskare runtom i landet behöver samla mängder av kunskap om hur bukspottkörtelcancer uppkommer, fortskrider och framförallt hur den kan upptäckas tidigt och behandlas effektivare. Sjukdomen är en ”tyst” cancerform som behöver mer forskning och fler resultat.
Cancer i siffror 2013-Nya utgåvan av Socialstyrelsen och Cancerfondens publikation Cancer i siffror visar att överlevnaden i cancer ökar.
Alkohol bakom många cancerfall-Lite rödvin var dag är bara nyttigt. Eller? Varje år orsakar alkohol flera tusen cancerfall i Sverige. Men många känner inte till sambandet. Det är hög tid att ändra på det.
Reklamen som lockar nya rökare-Tobaksindustrin, liksom all kommersiell verksamhet, drivs av ett enda intresse: ekonomisk vinst. Det som skiljer tobaksbolagen från annan industri är att produkterna de tillverkar tar död på mer än hälften av kunderna i förtid. Behovet av nyrekrytering är därmed stort, skriver Cancerfonden i Cancerfondsrapporten 2013.
Sverige för dåligt på tobaksprevention-Den 24 mars släpps Cancerfondsrapporten 2010. Men redan idag kan den nyfikne läsa kapitlet om tobaksprevention. Preventionsarbetet i Sverige halkar efter rejält i en internationell jämförelse. Bara 15 procent av riksdagsledamöterna känner till att Sverige sedan fem år tillbaka förbundit sig att följa det internationella hälsoorganet WHO:s tobakskonvention. Det är hög tid att skärpa tobakspolitiken och låta den styras av en nollvision.
Cancerfondens årsberättelse-Årsberättelserna sammanfattar Cancerfondens verksamhet under ett år med bland annat intervjuer och årsredovisningar.
Cancerfondsrapporten år för år-Cancerfondsrapporten granskar och lyfter fram viktiga frågor inom forskning och cancersjukvård. Publikationen, som ges ut varje år, sprids till beslutsfattare och sjukvården för att driva på förändringar för patienternas bästa.
Nr 1, 2008 - Nya läkemedel-I detta nummer av Rädda Livet presenterar vi de tio godkända, målinriktade cancerläkemedlen som ingår i terapiarsenalen i Sverige.Vi möter också ett par patienter som behandlas med några av dessa preparat. De mår bra, men är trötta.
Nr 1, 2011 - 60 års framsteg-I år fyller Cancerfonden 60 år. Under denna tid har vi finansierat svensk cancerforskning med 7 miljarder kronor. I detta nummer av Rädda Livet kan du bland annat läsa om hur verksamheten började, hur forskningsbudgeten såg ut 1954 och hur kunskapsläget ser ut idag.