Om oss
Publicerad
22 apr 2015

Cancerfondsrapporten år för år

Cancerfondsrapporten granskar och lyfter fram viktiga frågor inom forskning och cancersjukvård. Publikationen, som ges ut varje år, sprids till beslutsfattare och sjukvården för att driva på förändringar för patienternas bästa.

Cancerfondsrapporten 2016

Snart släpper vi Cancerfondsrapporten 2016! På cancerfonden.se/cancerfondsrapporten presenterar vi årets rapport onsdagen den 6 april. Där kan du även beställa hem ett eget exemplar av rapporten.

Cancerfondsrapporten 2015

Cancerfondsrapporten 2015 bjuder på den senaste statistiken om cancer. Vi berättar också om ljuspunkter inom preventionsområdet – främst i kampen mot rökning – och om hur våra levnadsvanor kan bidra till färre cancerfall. På ämnet cancervård lyfter vi, bland annat, fram arbetet som pågår med att korta väntetiderna. Cancerfonden lanserar även ett förslag för införande av nya cancerläkemedel: en nationell fond.

Cancerfondsrapporten 2015 (pdf)

Cancerfondsrapporten 2014

2014 års upplaga lyfter utmaningar inom cancervård, prevention och forskning fram. Genom detta vill vi påverka samhällsutvecklingen så att insjuknandet i cancer minskar och de som drabbas får bästa möjliga förutsättningar.
Cancerfondsrapporten 2014 (pdf)
Läs Cancerfondsrapporten digitalt 

Cancerfondsrapporten 2013

2013 års upplaga fokuserar bland annat på vikten av att ge fler patienter möjlighet att ingå i studier, och undersöker hur långt införandet av den nationella cancerstrategin har kommit. Genom att lyfta fram utmaningarna vill vi öka chanserna för alla som drabbas av cancer.
Cancerfondsrapporten 2013 (pdf)
Läs Cancerfondsrapporten digitalt 

Cancerfondsrapporten 2012

2012 års upplaga fokuserar bland annat på att det råder en stor ojämlikhet i hur cancer drabbar människor med olika sociala och ekonomiska förutsättningar. Rapporten tar också upp vikten av klinisk forskning samt de senaste årens oroväckande ökning av hudcancer.
Cancerfondsrapporten 2012 (pdf)

Cancerfondsrapporten 2011

2011 års upplaga lyfter bland annat nivåstrukturering, det vill säga att rätt åtgärd ska ske på rätt plats i vården. En centralisering av exempelvis avancerad kirurgi skulle rädda många liv.
Cancerfondsrapporten 2011 (pdf)

Cancerfondsrapporten 2010

2010 års upplaga tar bland annat upp behovet av förbättrade strukturer för den kliniska forskningen, cancer hos äldre, hjärntumörer och svagheter i den svenska tobakspreventionen.
Cancerfondsrapporten 2010 (pdf)

Cancerfondsrapporten 2009

2009 års upplaga fokuserar bland annat på möjligheten till skräddarsydd behandling, rehabilitering av cancerpatienter, gynekologisk cancer och att fetmans och överviktens spridning orsakar allt fler fall av cancer.
Cancerfondsrapporten 2009 (pdf)

Cancerfondsrapporten 2008

2008 års upplaga fokuserar bland annat på politikernas utredning av en nationell cancerplan samt frågan om att införa allmän screening för att upptäcka tjock- och ändtarmscancer.
Cancerfondsrapporten 2008 (pdf)

Cancerfondsrapporten 2007 

2007 års upplaga fokuserar bland annat på palliativ vård, förbättringar av informationsförsörjningen inom vården med hjälp av kvalitetsregister samt lungcancer, vars forskning länge har varit eftersatt trots att det är den cancerform som orsakar flest dödsfall i Sverige.
Cancerfondsrapporten 2007 (pdf)

Cancerfondsrapporten 2006 

2006 års upplaga fokuserar bland annat på samhällsekonomi, läkemedelsutveckling, forskning, prevention, politiska ställningstaganden, statistik och undersökningar bland allmänhet och drabbade. Den innehåller också förslag om hur WHO:s rekommendation om en nationell cancerplan kan bli verklighet i Sverige.
Cancerfondsrapporten 2006 (pdf)

Beställ via webbutiken

Cancerfondsrapporterna går även att beställa kostnadsfritt genom Cancerfondens webbutik. Porto tillkommer.

Vid frågor om Cancerfondsrapporten, kontakta: Johanna Faijersson, PR- och Pressansvarig, johanna.faijersson@cancerfonden.se.

Läs mer om Cancerfonden
Aktuell statistik om cancer-Nästan 58 000 cancerdiagnoser ställdes år 2011 i Sverige. Under de senaste 20 åren har antalet nya cancerfall ökat med i genomsnitt 1,7 procent per år. De vanligaste cancerformerna är prostatacancer och bröstcancer som tillsammans står för en tredjedel av alla diagnoser.
Bukspottkörtelcancer - cancervårdens svåraste utmaning?-Den 5 april publiceras Cancerfondsrapporten 2011 och bukspottkörtelcancer är den diagnos som Cancerfonden belyser extra i år. Forskare runtom i landet behöver samla mängder av kunskap om hur bukspottkörtelcancer uppkommer, fortskrider och framförallt hur den kan upptäckas tidigt och behandlas effektivare. Sjukdomen är en ”tyst” cancerform som behöver mer forskning och fler resultat.
Cancer i siffror 2013-Nya utgåvan av Socialstyrelsen och Cancerfondens publikation Cancer i siffror visar att överlevnaden i cancer ökar.
Alkohol bakom många cancerfall-Lite rödvin var dag är bara nyttigt. Eller? Varje år orsakar alkohol flera tusen cancerfall i Sverige. Men många känner inte till sambandet. Det är hög tid att ändra på det.
Reklamen som lockar nya rökare-Tobaksindustrin, liksom all kommersiell verksamhet, drivs av ett enda intresse: ekonomisk vinst. Det som skiljer tobaksbolagen från annan industri är att produkterna de tillverkar tar död på mer än hälften av kunderna i förtid. Behovet av nyrekrytering är därmed stort, skriver Cancerfonden i Cancerfondsrapporten 2013.
Sverige för dåligt på tobaksprevention-Den 24 mars släpps Cancerfondsrapporten 2010. Men redan idag kan den nyfikne läsa kapitlet om tobaksprevention. Preventionsarbetet i Sverige halkar efter rejält i en internationell jämförelse. Bara 15 procent av riksdagsledamöterna känner till att Sverige sedan fem år tillbaka förbundit sig att följa det internationella hälsoorganet WHO:s tobakskonvention. Det är hög tid att skärpa tobakspolitiken och låta den styras av en nollvision.
Cancerfondens årsberättelse-Årsberättelserna sammanfattar Cancerfondens verksamhet under ett år med bland annat intervjuer och årsredovisningar.
Intressepolitiskt program-Vårt intressepolitiska program beskriver Cancerfondens viktigaste ställningstaganden och förslag för att färre ska drabbas och fler ska överleva cancer.
Nr 1, 2008 - Nya läkemedel-I detta nummer av Rädda Livet presenterar vi de tio godkända, målinriktade cancerläkemedlen som ingår i terapiarsenalen i Sverige.Vi möter också ett par patienter som behandlas med några av dessa preparat. De mår bra, men är trötta.
Nr 1, 2011 - 60 års framsteg-I år fyller Cancerfonden 60 år. Under denna tid har vi finansierat svensk cancerforskning med 7 miljarder kronor. I detta nummer av Rädda Livet kan du bland annat läsa om hur verksamheten började, hur forskningsbudgeten såg ut 1954 och hur kunskapsläget ser ut idag.