0

Aktiviteter i sociala medier

Sverige för dåligt på tobaksprevention

Den 24 mars släpps Cancerfondsrapporten 2010. Men redan idag kan den nyfikne läsa kapitlet om tobaksprevention. Preventionsarbetet i Sverige halkar efter rejält i en internationell jämförelse. Bara 15 procent av riksdagsledamöterna känner till att Sverige sedan fem år tillbaka förbundit sig att följa det internationella hälsoorganet WHO:s tobakskonvention. Det är hög tid att skärpa tobakspolitiken och låta den styras av en nollvision.

I år kommer 6 600 personer i Sverige att dö i förtid på grund av rökning. Men det hindrar inte att 16 000 unga människor varje år gör sitt livs största misstag och börjar röka.

I år kommer 6 600 personer i Sverige att dö i förtid på grund av rökning. Men det hindrar inte att 16 000 unga människor varje år gör sitt livs största misstag och börjar röka.