0

Aktiviteter i sociala medier

Om cancer

Skelettcancer

Tumörer i skelettet kan ha sitt ursprung i skelettet (sarkom) eller vara dottertumörer (metastaser) från en annan cancersjukdom i kroppen.

Skelettet

Människans skelett består av mer än 200 ben med olika storlek och utseende. I armarna och benen finns de långa rörbenen. I händerna och fötterna finns små, oregelbundna ben. Bäckenet, skulderbladen och skallen är platta ben.

Många av benen är förenade med varandra genom leder, som gör att vi kan röra till exempel armar och ben i olika riktningar. För att hålla benen på plats och hålla ihop lederna finns ledband och senor.

Tumörer

Tumörer i skelettet kan ha olika ursprung, de kan uppkomma primärt i skelettet, så kallade sarkom, eller vara en spridning av en annan cancersjukdom i kroppen till skelettet, så kallade metastaser.

Nedan hittar du länkar till Cancerfondens information om sarkom respektive metastaser i skelettet.

Läs mer om sarkom
Läs mer om metastaser

Säg Nej du också!

Öka medvetenheten om cancer. Dela cancerfonden.se

Genom att ge en gåva stöttar du vårt arbete mot cancer