Benmärgen, blodet och lymfan

En vuxen människa som väger 70 kilo har drygt fem liter blod. Knappt tre liter är en genomskinlig vätska som kallas plasma och drygt två liter är celler som kallas blodkroppar.

Det finns tre typer av blodkroppar: vita blodkroppar, röda blodkroppar och blodplättar.

De vita blodkropparna, leukocyterna, ingår i immunförsvaret. De två huvudgrupperna av vita blodkroppar är granulocyter och lymfocyter vilka ingår i immunförsvaret. Deras uppgift är att känna igen och ta kål på främmande ämnen och inkräktare i vår kropp som virus, bakterier och andra mikroorganismer. Immunförsvaret försöker också bekämpa sjuka kroppsceller, till exempel cancerceller.

Illustration Andreas Olofsson.

Det finns många olika sorters vita blodkroppar, var och en med en speciell uppgift i immunförsvaret. För att döda virus, bakterier etcetera använder de många olika kemiska ämnen. Ofta är det dessa ämnen som orsakar de symtom – feber, trötthet med mera – som vi känner vid förkylningar och andra infektionssjukdomar.

De röda blodkropparna, erytrocyterna, innehåller hemoglobin, det färgämne som gör blodet rött. De röda blodkropparna transporterar ut det syre som finns i luften vi andas in, till kroppens alla celler. Dessa behöver det för sin ämnesomsättning. Cellerna lämnar ifrån sig koldioxid som de röda blodkropparna fraktar till lungorna, där den försvinner med utandningen.

Blodplättarna, trombocyterna, är viktiga bland annat för blodets förmåga att levra sig så att vi inte förblöder av minsta lilla sår.

Blodkropparna 

Blodkropparna bildas i benmärgen som är en svampaktig massa inne i kroppens ben. I benmärgen finns så kallade stamceller. När de delar sig bildas det antingen nya stamceller eller nya blodkroppar.

Bildningen av blodkropparna sker genom att cellerna delar sig flera gånger. För varje delning tar cellerna ett steg närmare att bli mogna blodkroppar. En typ av omogna vita blodkroppar (lymfocyter) vandrar över till lymfsystemet där de fortsätter att utvecklas till färdiga lymfocyter.

Lymfsystemet består av lymfkärlen, lymfkörtlarna, mjälten och annan så kallad lymfatisk vävnad som finns i alla kroppens organ utom hjärnan.

I lymfkärlen finns en genomskinlig vätska, lymfan. Den cirkulerar genom att lymfkärlen pressas samman av kroppens rörelser. Det är alltså en skillnad mot blodet som cirkulerar genom att det pumpas ut i blodkärlen av hjärtat.

Lymfan transporterar lymfocyterna ut till hela kroppen så att de är redo att gå till angrepp överallt där de upptäcker virus, bakterier och andra för kroppen främmande organismer eller ämnen.