Martin Bergö, professor Karolinska institutet. Foto: Ulf Sirborn
Nyheter
Publicerad
28 jun 2019
Författare
Samuel Lagercrantz

Viktiga cancerstudier publicerades i veckan

Två studier med författare i Sverige har den här veckan publicerats i ansedda medicinska tidskrifter. Den ena handlar om mekanismerna för hur lungcancer sprider sig och den andra om effekterna av HPV-vaccin.

När forskaren Martin Bergö 2014 visade att antioxidanter kan öka tillväxten och spridningen av tumörer fick det stort genomslag. Antioxidanter sades vara bra mot cancer, men nu kom alltså en studie som pekade på det motsatta.

Möjlighet till nya behandlingar

I veckan har Martin Bergö och hans forskarkollegor publicerat en ny studie i tidskriften Cell, där de har kartlagt hur olika processer samverkar när lungcancerceller sprider sig i kroppen. Det hela börjar med att cancercellerna sänker sin oxidativa stress med hjälp av antioxidanter.

– Vi har nu viktig ny information om metastasering vid lungcancer, vilket ger möjligheter att utveckla nya behandlingar, till exempel genom att hämma BACH1, säger Martin Bergö i ett pressmeddelande.

BACH1 är ett protein som ansamlas i cancerceller när cancercellernas oxidativa stress minskar.

”Forskning ger nya begrepp”

Klas Kärre, ordförande för Cancerfondens forskningsnämnd, anser att studien är mycket intressant.

– Martin Bergö och hans forskargrupp har undersökt, ifrågasatt och kullkastat dogmen att antioxidanter motverkar utvecklingen av cancer och visat att antioxidanter till och med kan stimulera spridning av lungcancer. I denna rapport visar Bergö varför antioxidanter har den här effekten, säger han.

– Nu kan forskarna inrikta sig på att utveckla läkemedel som angriper proteinet BACH1 eller dess påverkan på sockeromsättningen i cancercellerna, och därigenom hämma metastasering. Vi kan konstatera att forskning i internationell toppklass inte bara bryter felaktiga uppfattningar, den leder till nya begrepp och möjligheter att behandla sjukdom.

Stor sammanställning

Den här veckan publicerades också den största sammanställningen hittills av effekterna av HPV-vaccin efter att landsomfattande program för vaccination införts. Forskarna har analyserat 65 studier från 14 olika länder och presenterade resultaten i tidskriften Lancet.

Analysen visar på god effekt av vaccinering. Förekomsten av HPV och av farliga cellförändringar har minskat kraftigt i länder som har infört program för vaccination.

– När ett vaccin väl har godkänts efter prövningar i forskningsstudier är det viktigt att följa upp hur väl det fungerar i praktiken. Det har kommit sådana studier om HPV-vaccin tidigare, men för att verkligen få pålitliga och informativa resultat behövs stora sammanställningar som den här, säger Klas Kärre.

Utgör underlag för beslut

Han framhåller att analysen utgör ett viktigt underlag för hur vaccinet ska användas på bästa sätt.

– Det gäller till exempel i vilka åldersgrupper det bör ges och om det även bör ges till pojkar, vilket studien ger stöd för.

Internationellt samarbete

Metaanalysen är resultatet av ett internationellt samarbete där forskaren Tina Dalianis, Karolinska institutet, har medverkat. Inom kort kan du läsa en intervju med Tina Dalianis om studien på Cancerfondens webbplats.

Både studien som publicerades i Cell och den som publicerades i Lancet har fått stöd från Cancerfonden.


Här kan du läsa studierna i sin helhet

Cell, BACH1 Stabilization by Antioxidants Stimulates Lung Cancer Metastasis, publicerad online 27 juni 2019.

Lancet, Population-level impact and herd effects following the introduction of human papillomavirus vaccination programmes: updated systematic review and meta-analysis, publicerad online 26 jun.

Samuel Lagercrantz

Redaktör medicin och forskning

Visa fler